Podziękowania


Podziękowanie dla personelu Kliniki Neonatologii
Podziękowanie dla prof. dr. hab. n. med. Jacka Budzyńskiego
Podziękowanie dla prof. dr. hab. n. med. Jacka Budzyńskiego i personelu Kliniki Angiologii
Podziękowanie dla prof. dr. hab. n. med. Jacka Budzyńskiego
Podziękowanie dla Kliniki Angiologii
Podziękowanie dla Zakładu Radiologii i SOR
Podziękowanie dla Kliniki Neonatologii od rodziców Oliwki
Podziękowanie dla Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Podziękowanie dla Pani Dyrektor
Podziękowanie p. Kacpra Łukasiewicza
Podziękowanie Komitetu Łączności ze Szpitalami Świadków Jehowy w Bydgoszczy
Podziękowanie Wiktorii
Podziękowanie Alicji
Podziękowanie Stasia
Podziękowanie dla Zakładu Rehabilitacji
Podziękowanie dla Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
Podziękowanie dla Kliniki Angiologii
Podziękowanie dla Kliniki Gastroenterologii
Podziękowanie dla personelu Kliniki Neonatologii
Podziękowanie dla Oddziału Neurologii
Podziękowanie dla Kliniki Hematologii
Podziękowanie dla Kliniki Urologii
Podziękowanie dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Podziękowanie dla Kliniki Chirurgii Ogólnej
Podziękowanie dla zespołu OKMR
Podziękowanie dla p. Ewy Kamińskiej
Podziękowanie dla Kliniki Angiologii
Podziękowanie dla Kliniki Hematologii
Podziękowanie dla pracowników Oddziału Neurologii
Podziękowanie dla pracowników SOR-u
Podziękowanie dla Oddziału Klinicznego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Podziękowanie dla Kliniki Urologii
Podziękowanie dla Poradni Rehabilitacyjnej
Podziękowanie dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Podziękowanie dla Zakładu Rehabilitacji
Podziękowanie rodziców Macieja
Podziękowanie dla personelu Kliniki Ortopedii
Podziękowanie dla personelu medycznego Oddziału Neurologii
Podziękowanie dla personelu Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu
Podziękowanie od rodziców Weroniki dla personelu Kliniki Neonatologii
Podziękowanie dla Zakładu Rehabilitacji
Podziękowanie dr n. med. Dorocie Arszyńskiej-Łoptka, lek. med. Wiesławie Chmielewskiej oraz dr. n. med. Leszkowi Marciniakowi
Podziękowania dla pracowników OKMR
Podziękowania dla Kliniki Alergologii
Podziękowania dla Poradni Chorób Jelitowych oraz Poradni Urologicznej
Podziękowania dla pracowników SOR-u
Podziękowania dla Kliniki Urologii
Podziękowania dla Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych
Podziękowania dla SOR-u
Podziękowania dla Zakładu Rehabilitacji
Podziękowanie dla Poradni Genetycznej
Podziękowanie dla Kliniki Kardiologii
Podziękowanie dla Kliniki Okulistyki i Optometrii
Podziękowanie dla Kliniki Hematologii
Podziękowanie rodziny Stasia
Podziękowanie rodziców Kacpra
Podziękowanie dla Oddziału Otolaryngologii
Podziękowanie dla Działu Żywienia
Podziękowanie dla Traktu Porodowego
Podziękowanie dla SOR i Kliniki Kardiologii
Podziękowanie dla Kliniki Angiologii
Podziękowanie dla Kliniki Urologii
Podziękowanie dla Oddziałów Anestezjolgii i Neurochirurgii
Podziękowanie Nikodema
Podziękowanie dla personelu Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych COVID
Podziękowanie dla personelu Oddziału Otolaryngologii
Podziękowanie dla lekarzy i pielęgniarek Kliniki Neonatologii
Podziękowanie dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej
Podziękowanie dla Kliniki Położnictwa
Podziękowanie dla Kliniki Gastroenterologii
Podziękowanie za szczepienie
Podziękowanie dla Kliniki Gastroenterologii
Podziękowanie od Amelii i rodziców
Podziękowanie dla dr Sary Kierońskiej-Siwak oraz całego zespołu Oddziału Neurochirurgii
Podziękowanie dla Kliniki Neonatologii
Podziękowanie dla Kliniki Neurochirurgii
Podziękowanie dla Kliniki Hematologii
Podziękowania dla Personelu Sali Porodowej, a w szczególności pani Martyny Narloch
Podziękowania dla Zakładu Rehabilitacji
Podziękowanie dla zespołu Kliniki Kardiologii
Areszt Śledczy w Bydgoszczy – podziękowanie za szczepienia
Podziękowanie od p. Anny Godlewskiej-Kalinowskiej
Podziękowanie dla pań z Poradni Rehabilitacyjnej
Podziękowanie dla dr Joanny Czyżewskiej i pielęgniarki Aliny Bethke
Podziękowanie dla Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Podziękowanie dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Podziękowanie dla pracowników SOR-u i Położnictwa
Podziękowanie studentów Ratownictwa Medycznego roku 3
Podziękowanie od Rodziny Jagodzińskich
Podziękowanie Gniewka z Rodzicami
Podziękowanie Alicji Strąpoć z bratem Kacprem i rodzicami
Podziękowanie dla Kliniki Neurochirurgii
Podziękowanie dla zespołu Angiologii
Podziękowanie dla Kliniki Chirurgii
Podziękowanie dla Kl. Położnictwa – odcinek Patologii Wczesnej Ciąży oraz Kl. Neonatologii
Podziękowanie od p. Marty Pawłowskiej
Podziękowanie dla Kliniki Neurochirurgii
Podziękowanie dla pracowników SOR-u i Oddziału Otolaryngologii
Podziękowanie dla Kliniki Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Podziękowanie dla Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
Podziękowanie rodziców Antosia, dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowanie dla Kliniki Okulistyki
Podziękowanie dla dr Adrianny Grudewicz, dr. Marcina Walukiewicza i personelu Kliniki Kardiologii
Podziękowanie dla pracowników SOR-u
Podziękowanie dla pracowników Kliniki Kardiologii
Podziękowanie dla pani Aliny Bethke
Podziękowanie dla Kliniki Położnictwa
Podziękowanie dla prof. Pawła Sokala
Podziękowania Zosi, Łucji, Hani ur. 25.03.2019
Podziękowanie rodziców Janki, dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowanie rodziców Franka
Podziękowanie rodziców Alexa, dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowanie rodziców Hani, dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowanie dla Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Podziękowania Pacjenta p. Nicole, dla Oddziału Urologii
Podziękowania Pacjenta p. Leszka Mach, dla Oddziału Ortopedii
Podziękowania dla lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowników medycznych oraz pracowników OAiIT
Podziękowania rodziców Emili i Leona, dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjenta p. Stafana Ryńskiego, dla Oddziału Otolaryngologii
Podziękowania Pacjenta - Kubusia, dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjenta p. Teresy Kowalek dla dr n. med Marzeny Petrus
Podziękowania Pacjenta - Zuzanny Taczyńskiej, dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjenta - Bartosza, dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjenta p. Anna Szudrowicz dla Szpitala
Podziękowania Pacjenta p. Anna Szudrowicz dla Poradni Laktacyjnej
Podziękowania Pacjentki - Nikoli Paprockiej, dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka
Podziękowania Pacjenta p. Elżbiety Żychlińskiej
Podziękowania dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka
Podziękowania dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka
Podziękowania Czworaczków dla Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka
Podziękowania Pacjentki Beatay Sztukowskiej dla pracowników Oddziału Klinicznego Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
Podziękowania Pacjentki Danuty Kaczmarek dla pracowników Pracowni Endoskopii Oddz. Klin. Chirurgii
Podziękowania Pacjenta dla lek. med. Mareka Szczepańca oraz Oddziału Ortopedii
Podziękowania Pacjentki Olimpi Wilk dla Oddziału ITN, a w szczególności dla p. dr Arlety Zajączkowskiej
Podziękowania Pacjenta - p. Stanisław Makuchowski
Podziękowania Pacjenta - p. Jerzego Mikołajczaka
Podziękowania Pacjentki Agatki dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjentki Natalii Kryszak dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjenta Stanisława Szmidt dla Szpitala
Podziękowania Pacjentki Anny Warczak dla p. dr n. med. Barbary Masłowswkiej oraz Oddziału Neurologii
Podziękowania dla dr Stanisława Wrońskiego Konsula Honorowego Królestwa Belgii
Podziękowania Pacjentki dla Oddziału Klinicznego Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
Podziękowania Pacjentki Felicji Gwincińskiej dla Oddziału Klinicznego Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
Podziękowania Pacjentki Marty Charużyk dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjenta Jana Stawirej za przebieg pobytu i leczenie na Oddziale Neurologii naszego Szpitala
Podziękowania Pacjentki dla Oddziału Neurochirurgii
Podziękowania dla Ordynatora Oddziału Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych dr n.med. Grzegorza Pulkowskiego
Podziękowania Pacjenta Franka Radtke dla dr Anny Grabary oraz dr Arlety Zajączkowskiej-Sadlok z Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania dla personelu OKMR, personelu Oddziału Neurochirurgii oraz dla Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pani dr n. med. Doroty Arszyńskiej-Łopatka wraz z personelem za opiekę nad śp. Aleksandrą Kuras
Podziękowania Pacjenta Kacpra Pietrkiewicza dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjentki Martusi dla dr Arleta Zajączkowska-Sadlok z Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjenta - Mirosława Polkowskiego, dla lekarzy Oddziału Neurologii
Podziękowania dla Oddziału Chirurgii Ogólnej, za pomoc udzieloną pacjentce p. Barbarze Kolasińskiej
Podziękowania dla Oddziału Neurologii
Podziękowania dla Ordynatora Oddziału Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych
Podziękowania Pacjentki - Jagody Ochocińskiej, dla pielęgniarek Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Podziękowania Pacjentki - Liliany, dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjentki - Nikoli Romińskiej, dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjenta - Aleksandra Beska, dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjenta Oddziału Otolaryngologii p. Jadwigi Kretkowskiej
Podziękowania dla prof.dr hab.n.med. Marka Grabca, dr n.med. Grzegorza Pulkowskiego oraz dr n.med. Pawła Sadłeckiego, za pomoc udzieloną pacjentce p. Agnieszce Lintowicz
Podziękowania p. Iwona Sadowska-Krawczenko, lekarza z Oddziału Noworodków, Wcześniaków i Intensywnej Terapii Noworodka
Podziękowania Pacjenta Oddziału Hematologi p. Ryszarda Potrzebowskiego
Podziękowania Pacjenta p. Stanisława Gawarkiewicza
Podziękowania Pacjenta p. Włodzimierza Grobelniaka dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej
Podziękowania Pacjenta Szymka dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjenta Szymka Murawskiego dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjenta Krzysia Nawrockiego dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z ITN
Podziękowania Pacjenta p. Ryszarda Ościsłowskiego dla p. dr Janiny Banach
Podziękowania Pacjenta p. Paula Backstroma dla Oddziału Ortopedii
Podziękowania Pacjenta p. Maria Kleina dla Oddziału Urologii