Zgłaszanie naruszeń / nieprawidłowości / nadużyć

Do Komisji ds. Rozpatrywania Nadużyć można zgłaszać:
dotyczące funkcjonowania Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy (w kontekście związanym z pracą).

Podejrzenie wystąpienia naruszenia lub wykrycie zdarzenia mogącego skutkować naruszeniem można zgłosić w formie:
  1. elektronicznej: na adres mailowy komisja.naduzyc@biziel.pl
    Zaleca się szyfrowanie pisma wysyłanego do Komisji ds. rozpatrywania nadużyć poprzez użycie programu szyfrującego i podanie hasła drogą telefoniczną nr telefonu 52 365 5250
  2. listownej: adresując przesyłkę: Komisja ds. rozpatrywania nadużyć, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
  3. telefonicznej: dzwoniąc po nr telefonu 52 365 5250
  4. ustnej: osobiście u Przewodniczącego Komisji ds. rozpatrywania nadużyć, po uprzednim umówieniu się na rozmowę.

Zgłoszenia ustne przyjmowane są od godziny 7:30 do godziny 14:00 od poniedziałku do piątku.

Zgłaszając nadużycie można korzystać z załączonego formularza.