Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii

Termin:
od 2022-02-16 do 2022-02-18
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii
 • Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - obsługa aparatury diagnostycznej w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej (20 osób)
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 01.03.2022 r.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii

Termin:
od 2022-02-15 do 2022-02-17
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii
 • Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (z wyłączeniem Pracowni Rezonansu Magnetycznego) - obsługa aparatury diagnostycznej w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej (20 osób)
 • Pracowniach Rezonansu Magnetycznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - obsługa aparatury diagnostycznej w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej (6 osób)
 • Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej - do wykonywania badań rezonansu magnetycznego i badań densytometrycznych (2 osoby)
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 01.03.2022 r.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza

Termin:
od 2022-02-08 do 2022-02-23
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza
 • Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - leczenie szpitalne, dyżury stacjonarne, leczenie ambulatoryjne w Poradni Ginekologiczno-Położniczej (1 osoba)
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 13.03.2022 r.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Termin:
od 2022-02-02 do 2022-02-17
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w:
 • Klinice Foniatrii i Audiologii - leczenie ambulatoryjne, badanie stroboskopowe, konsultacje foniatryczno-audiologiczne (1 osoba)
 • Klinice Neurochirurgii i Neurologii, Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Neurologii - konsultacje internistyczne pierwszorazowe i drugorazowe (1 osoba)
 • Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne (1 osoba)
 • Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej - dyżury stacjonarne (8 osób)
 • Poradni Neurologii Dziecięcej - leczenie ambulatoryjne i konsultacje z zakresu neurologii dziecięcej (2 osoby)
 • Klinice Angiologii w ramach usług lekarza chirurga - leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne w Poradni Chorób Naczyń, dyżury niestacjonarne (1 osoba)
 • Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej:
  • leczenie szpitalne, dyżury stacjonarne, Poradnia Ginekologii Onkologicznej (1 osoba)
  • leczenie szpitalne, dyżury stacjonarne (1 osoba)
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 01.03.2022 r.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii

Termin:
od 2022-01-31 do 2022-02-14
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii
 • Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - obsługa aparatury diagnostycznej w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej (20 osób)
 • Klinice Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej - do wykonywania badań rezonansu magnetycznego (4 osoby), w tym 2 osoby do wykonywania badan densytometrycznych
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 01.03.2022 r.

znalezionych: 712 na 143 stronach
«     6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22     »