Zakład Mikrobiologii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

52 365 5451 - GABINET ASYSTENTÓW

52 365 5447 - KIEROWNIK

52 365 5645 - REJESTRACJA - PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA

52 365 5545 - SEKRETARIAT

Kierownik: mgr Anna Hildebrandt-Bryk
Lokalizacja: Budynek 5
Telefon: 52 365 5645
Email: mikrobiologia@biziel.pl

Informacje o Zakładzie


Zakład Mikrobiologii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej oferuje szeroki profil usług w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów
Wykonujemy badania mikrobiologiczne dla pacjentów hospitalizowanych jak i ambulatoryjnych w oparciu o udokumentowane naukowo metody mikroskopowe, hodowlane, biochemiczne, immunologiczne, serologiczne, spektroskopowe oraz molekularne. W celu uzyskania maksymalnej dostępności do wyniku badania mikrobiologicznego Zakład Mikrobiologii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej przyjmuje materiał (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 0730 - 1730.

Wykonujemy badania mikrobiologiczne podstawowe oraz specjalistyczne dla każdego materiału klinicznego w zakresie:
W celu weryfikacji stosowanych metod w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej przeprowadzana jest systematyczna wewnętrzna kontrola jakości testów, podłoży oraz odczynników. Ponadto Zakład Mikrobiologii uczestniczy w zewnętrznych (krajowych i międzynarodowych) sprawdzianach jakości, co potwierdzają uzyskane certyfikaty z zakresu:

W ramach ścisłej współpracy z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych na zlecenie wykonujemy badania przesiewowe w kierunku patogenów alarmowych, badania czystości mikrobiologicznej środowiska szpitalnego, personelu oraz kontrolę procesu sterylizacji.
Opracowywane na potrzeby Zespołu Kontroli Zakażeń mapy oraz raporty mikrobiologiczne stanowią nieocenione wsparcie w aktualnej analizie oraz raportowaniu sytuacji epidemiologicznej Szpitala. Prowadzona diagnostyka zakażeń, ze względu na jej szeroki zakres oraz wysoki standard jest dużym wsparciem dla zespołów terapeutycznych Oddziałów Szpitalnych oraz Poradni.
Ścisła współpraca z mikrobiologiem klinicznym, epidemiologiem szpitalnym oraz farmakologiem klinicznym warunkuje bezpieczne, prawidłowe oraz zindywidualizowane leczenie przeciwdrobnoustrojowe hospitalizowanych pacjentów.
Ponadto pracownicy Zakładu Mikrobiologii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej sumiennie realizują obowiązek ustawowy zgodnie z którym diagnosta laboratoryjny zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, co warunkuje poprawność badań autoryzowanych przez diagnostów laboratoryjnych naszego zakładu.

Galeria

Pliki do pobrania

Wykaz procedur
Zlecenie na badanie mikrobiologiczne
Zlecenie na badanie mikrobiologiczne kału
Upoważnienie do odbioru badania mikrobiologicznego
Karta monitorowania warunków przechowywania materiału do badań
Pobieranie materiału do badań mykologicznych u pacjenta kierowanego do poradni dermatologicznej
Pobieranie materiału w kierunku jaj owsika
Pobieranie materiału w kierunku nużeńca ludzkiego
Pobieranie materiału w kierunku świerzbowca ludzkiego