Cennik Usług

Cenniki usług medycznych dla jednostek zewnętrznych 2021 r.:

Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych - załącznik Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej - załącznik Oddział Neurologii / Oddział Udarowy Pracownia EKG Przychodnia Foniatryczno - Audiologiczna Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Oddział Okulistyczny Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Szpitalny Zakład Rehabilitacji Szpitalny Zakład Patomorfologii Szpitalny Zakład Patomorfologii - załącznik Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - załącznik Oddział Kliniczny Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Endoskopii Zabiegowej Klinika Kardiologii Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Oddział Kliniczny Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii Oddział Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej Cennik Konsultacji Specjalistycznych Poradnia Medycyny Pracy Szpitalny Zakład Krwiolecznictwa Dział Sterylizacji I Dezynfekcji