Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Informacje o projekcie

Tytuł
"Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy"
Nr projektu
WND-POIS.12.02.00-00-048/08
Piorytet XII
Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie 12.2
Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym na lata 2007-2013
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Czas trwania projektu
30 marca 2010 r. - 30 listopada 2010 r.
Podpisanie umowy
30 marca 2010 r.
Finansowanie projektu
Wartość projektu 2 089 096, 00 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 775 731, 60 zł (85 %)
Budżet Państwa - 313 364, 40 zł (15 %)

Przedmiotem Projektu jest zakup, w trybie prawa zamówień publicznych, nowoczesnej aparatury medycznej.

 1. Dla Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Oddziałem Usprawniania Leczniczego,
  • SYSTEM NAWIGACJI NEUROCHIRURGICZNEJ - (1 zestaw)
   Jego zakup umożliwi wykonywanie zabiegów operacyjnych techniką mikroinwazyjną. W ten sposób system pozwoli na precyzyjne lokalizowanie patologicznych struktur w obrębie głowy i kręgosłupa, nawet bardzo małych zmian. Bardzo istotnym elementem jakościowym jest umożliwienie wykonywania precyzyjnej i szybkiej diagnostyki chorych, a tym samym podjęcia właściwego leczenia pacjentów z krwiakami, guzami czy zwyrodnieniem centralnego układu nerwowego. Zastosowanie neuronawigacji umożliwi prowadzenie mniej inwazyjnych zabiegów w stosunku do standardowych zabiegów wewnątrzczaszkowych.
 2. Dla Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka
  • KTG team standard z analizą - (5 szt.), KTG team duo z analizą - (1 szt.)
   Nowoczesne aparaty KTG, które Szpital zakupił umożliwią lekarzom stwierdzenie, czy do organizmu dziecka dociera odpowiednia ilość tlenu. Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej jest ośrodkiem III stopnia referencyjności, w związku z czym hospitalizujemy z całego regionu pacjentki z ciężką patologią ciąży. Możliwość prawidłowej diagnostyki przy pomocy KTG u pacjentek poprawi bezpieczeństwo, obniży śmiertelność okołoporodową płodów i noworodków. Poprzez zakup nowoczesnej aparatury – KTG, Szpital zwiększy jakość i bezpieczeństwo usług medycznych w zakresie opieki nad pacjentkami w ciąży i ich noworodkami.
  • USG - (1 szt.)
   Cyfrowy aparat USG jaki Szpital nabył w ramach Projektu, pozwoli na bardzo wydajną i dokładną ultrasonograficzną analizę diagnostyczną. Ulepszona technologia obrazowania harmonicznego zapewnia wzmożoną czułość i zwiększoną penetrację podczas badania. Aparat wyposażony jest w Inteligentny System Zarządzania Danymi iDMS do archiwizacji i zarządzania obrazami, raportami oraz informacjami o pacjentach ze sprawną komunikacją cyfrową.
 3. Dla Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
  • CYTOMETR PRZEPŁYWOWY - (1szt.)
   Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych jest jedyną jednostką województwa kujawsko - pomorskiego, świadczącą usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób immunologicznych dla pacjentów z województwa i regionu. Cytometria przepływowa uważana jest za najważniejszą metodę stosowaną w specjalistycznych pracowniach immunologicznych pozwalającą kompleksowo ocenić stan układu odpornościowego pacjenta. Wzrastająca popularność cytometrii przepływowej wypływa z jej zalet, do których zaliczono prostotę przygotowania materiału, szybkość pomiaru, natychmiastowość wyniku badania, możliwość tworzenia komputerowych baz danych. Właściwa, oparta na nowoczesnych metodach diagnostyka pozwala trafnie określić stan kliniczny pacjenta, podjąć szybką i właściwą terapię. W konsekwencji wiąże się to z uniknięciem zbytecznych kosztów leczenia, co mogłoby mieć miejsce w przypadku nietrafnej diagnozy choroby. Reasumując zakupienie cytometru przepływowego pozwoli wdrożyć diagnostykę immunologiczną i tym samym poprawić standard postępowania leczniczego w/w specjalności.
Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wiąże się z:
 • skróceniem czasu oczekiwania pacjentów na przeprowadzenie badań
 • poprawą jakości i kompleksowości udzielanych świadczeń,
 • poprawą skuteczności świadczonych usług i zwiększeniem ich zakresu,
 • zwiększeniem dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
 • zwiększeniem odsetka wyleczeń,
 • wzrostem przeprowadzonych badań naukowych
Dodatkowo poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia na potrzeby Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Oddziałem Usprawniania Leczniczego, Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii i Pododdziałem Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka, a także Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych możliwe będzie przeprowadzenie badań w czasie krótszym niż dotychczas, co umożliwi postawienie wczesnej diagnozy i szybkie podjęcie decyzji w zakresie dalszego leczenia.

Dodatkowe Informacje

Galeria z Konferencji Prasowej z okazji realizacji projektu
Pobierz prezentację Cytometria Przepływowa
Pobierz prezentację Kardiotokografia, Ultarasonografia.
Pobierz prezentację System Nawigacji Neurochirurgicznej.

Galeria