Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy informuje o realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

RPOWKP 2014-2020

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

POPC 2014-2020

Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

POPR 2014 - 2020

Poprawa dostępności do usług diagnostycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w ramach ASDK Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy

PO WER 2014 - 2020

Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

POIiŚ 2014 - 2020

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu kostno – stawowo – mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii

Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia

POIiŚ 2007 - 2013

Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymaganych standardów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

RPO 2007 - 2013

Modernizacja i doposażenie uniwersyteckich oddziałów szpitalnych o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej

Zakup aparatury i urządzeń medycznych dla wybranych Klinik i Zakładów Szpitala wraz z dostosowaniem pomieszczeń w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych

ZPORR 2004 - 2006

Rozwój procedur diagnostycznych w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca.

Rozwój wysokospecjalistycznych procedur diagnostyczno-zabiegowych stosowanych w gastroenterologii poprzez zakup aparatury medycznej wysokiej technologii oraz modernizację i adaptację pomieszczeń.