Modernizacja i doposażenie uniwersyteckich oddziałów szpitalnych o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Informacje o projekcie

Tytuł
"Modernizacja i doposażenie uniwersyteckich oddziałów szpitalnych o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"
Nr Projektu
RPKP. 03.02.00-04-006/12
Oś priorytetowa 3
Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie 3.2
Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Program Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Czas trwania projektu
01 lipca 2012 r. - 31 grudnia 2014 r.
Podpisanie umowy
20 listopada 2012 r.
Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 12 792 500 PLN (85,00%)
Budżet województwa kujawsko - pomorskiego - 2 257 500,00 PLN (15,00%)
Przedmiot Projektu Wartość
Przygotowanie dokumentacji konkursowej oraz działania promujące Projekt. 33 210,00
Zakup aparatury medycznej i środków specjalistycznego transportu medycznego, w celu poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz kształcenie studentów, doktorantów i osób wykonujących zawody medyczne. 1 700 000,00
Wykonanie prac modernizacyjnych oraz doposażenie w aparaturę, sprzęt medyczny i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N” (realizacja II. etapu remontu) oraz Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (kontynuacja remontów). 4 400 000,00
Budowa Pracowni Angiografii i Hemodynamiki jako ośrodka leczenia schorzeń kardiologicznych w regionie kujawsko - pomorskim. 8 916 790,00
O G Ó Ł E M 15 050 000,00

I. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych:

 1. Zakup Zestawu do echoendoskopii wraz z wyposażeniem - 800 000,00 PLN, w tym:
  • Echoendoskop terapeutyczny z cyfrową głowicą sektorową,
  • Procesor wideo do echoendoskopu,
  • Wózek medyczny do zestawu wideo,
  • Monitor medyczny do zestawu wideo 24 cale,
  • Procesor USG,
  • Moduł elastografii w czasie rzeczywistym,
  • Głowica liniowa,
  • Głowica convex,
  • Myjnia - dezynfektor.

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych jest jedyną gastroenterologiczną jednostką kliniczną zajmującą się leczeniem osób dorosłych i jedną z dwóch sprofilowanych komórek szpitalnych w województwie kujawsko-pomorskim; posiada potencjał rozwoju w kompleksowej opiece nad chorymi ze schorzeniami układu trawienia, począwszy od profilaktyki przeciw nowotworom w układzie trawienia, poprzez diagnostykę z zastosowaniem innowacyjnej aparatury medycznej oraz metod badawczych, do leczenia z wykorzystaniem zaniedbywanej dietoterapii.

II. Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N":

 1. Zakup Karetki specjalistycznej neonatologicznej "N" z wyposażeniem - 900 000,00 PLN,
 2. Prace modernizacyjne - 1 050 000,00 PLN.

Odział Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy jest jedynym ośrodkiem w województwie kujawsko-pomorskim obejmującym opieką wszystkie noworodki - wcześniaki z regionu. Jesteśmy jedynym oddziałem III stopnia, który leczy najcięższe przypadki z województwa i regionu. Dlatego też wyposażenie Oddziału w nowoczesny, profesjonalny sprzęt ratujący życie najmniejszych Pacjentów było zadaniem priorytetowym.

III. Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej:

 1. Prace modernizacyjne - 2 550 000,00 PLN, w tym:
  • I piętro - 1 500 000,00 PLN,
  • II piętro - 1 050 000,00 PLN.
 2. Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego - 800 000,00 PLN, w tym:
  • I piętro - 510 425,00 PLN, w tym:
   • łóżko szpitalne (sztuk 25)
   • panel nadłóżkowy oświetleniowo elektryczny potrójny (sztuk 9)
   • panel nadłóżkowy oświetleniowo elektryczny podwójny (sztuk 1)
   • panel ISA (sztuk 1)
   • panel ISA SP (sztuk 5)
   • łóżko porodowe AVE PPA-AX (sztuk 1)
   • myjnia dezynfektor (sztuk 1)
   • inkubator (sztuk 1)
   • inkubator zamknięty (sztuk 2)
   • st. piel. noworodka KPN (sztuk 2)
   • szafka ze stali nierdzewnej, zamykana - wys. 85 cm, powyżej regał ze stali nierdzewnej na naczynia sanitarne czyste (sztuk 1)
  • II piętro - 289 575,00 PLN, w tym:
   • łóżko szpitalne (sztuk 28)
   • łóżko szpitalne (pooperacyjne) (sztuk 5)
   • panel nadłóżkowy oświetleniowo elektryczny potrójny (sztuk 7)
   • panel nadłóżkowy oświetleniowo elektryczny podwójny (sztuk 2)
   • panel ISA (sztuk 5)
   • myjnia dezynfektor (sztuk 1)
   • szafka ze stali nierdzewnej, zamykana - wys. 85 cm, powyżej regał ze stali nierdzewnej na naczynia sanitarne czyste (sztuk 1)

IV. Budowa i wyposażenie Pracowni Angiografii i Hemodynamiki - 8 916 790,00 PLN, w tym:

 1. Budowa Pracowni Angiografii i Hemodynamiki - 5 300 000,00 PLN,
 2. Zakup wyposażenia Pracowni Angiografii i Hemodynamiki - 3 616 790,00 PLN, w tym:
  • Kardioangiograf (sztuk 1)
  • Wózek zabiegowy, mobilny, z szufladami (sztuk 1)
  • Wózek do przewożenia chorego (sztuk 1)
  • Lampa bezcieniowa sufitowa, zabiegowa (sztuk 1)
  • Łóżko szpitalne (sztuk 14)
  • Myjnia dezynfektor do dezynfekcji naczyń sanitarnych (sztuk 1)
  • Transporter Stretcher (sztuk 1)
  • Ssaki elektryczne (sztuk 2)
  • Pompy strzykawkowe (sztuk 20)
  • Pompy wolumetryczne (sztuk 5)
  • Monitory (sztuk 4)
  • Centrala (sztuk 1)
  • Respirator (sztuk 1)
  • Aparat do znieczulania (sztuk 1)
  • Defibrylator (sztuk 1)
  • Respirator transportowy (sztuk 2)
  • Lampa zabiegowa (sztuk 1)
  • Urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych (sztuk 1)
  • Spiroergometr (sztuk 1)
  • Aparat nerkozastępczy do ciągłej terapii (sztuk 1)
  • Kardiomonitor transportowy przenośny (sztuk 1)
  • Panel zasilający gazy/media (sztuk 4)
  • Zabudowa wnęki z szafką pod zlewozmywak 1-komorowy, zamykana, wykonana z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne i umywalka, (sztuk 1)
  • Zestaw meblowy wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne z miejscem na zlewozmywak dwukomorowy, z pasem szafek dolnych i górnych, blat roboczy, (sztuk 1)
  • Umywalka chirurgiczna trzystanowiskowa korytowa z bateriami bezdotykowymi na fotokomórkę, (sztuk 1)
  • Zestaw komputerowy. (sztuk 5)

W istniejącej Pracowni Angiografii i Hemodynamiki wykonywane są hemodynamiczne badania inwazyjne, badania koronarograficzne i angioplastyki, a także chirurgiczne procedury wewnątrznaczyniowe. Na uwagę zasługują procedury cewnikowania prawych jam serca cewnikiem Swana-Ganza - inwazyjna ocena pojemności minutowej (CO) metodą termodylucji i metoda Ficka. Pomiary hemodynamiczne w trakcie cewnikowania serca są podstawą do wnikliwej selekcji pacjentów kwalifikowanych do transplantacji serca z określeniem nie tylko wskazań, czy tez pilności zabiegu, ale także dyskwalifikują chorych, którzy, ze względu na zaawansowanie choroby układu krążenia, nie nadają się już do przeprowadzenia przeszczepu.
W celu zapewnienia dynamicznego rozwoju diagnostyki i leczenia ostrej jak i przewlekłej niewydolności serca niezbędny jest zakup drugiego angiografu.
Projekt realizowany jest na przestrzeni trzech lat; w 2012 roku zakupiono część nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego (Zestaw do echoendoskopii wraz z wyposażeniem, Karetkę specjalistyczną neonatologiczną "N" z wyposażeniem), w roku 2013 i 2014 zrealizowane zostaną pozostałe dwa działania, tj. wykonanie prac modernizacyjnych Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, doposażenie w aparaturę, sprzęt medyczny i sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej oraz budowa i wyposażenie nowej Pracowni Angiografii i Hemodynamiki jako ośrodka leczenia schorzeń kardiologicznych w regionie kujawsko-pomorskim.
Efektem realizacji Projektu jest sukcesywne zwiększanie dostępności Pacjentów regionu do nowoczesnych, bezpiecznych oraz świadczonych na wysokim poziomie usług medycznych. Wdrożenie, w ramach Projektu, nowych technologii medycznych, w oparciu o zakupioną nowoczesną aparaturę, wzmacnia potencjał innowacyjny jednostki, co odzwierciedlają realizowane i wdrażane w Szpitalu programy dydaktyczne i badawcze. Realizacja Projektu zapewnia zwiększenie dostępności Pacjentów do wysokospecjalistycznych usług medycznych najwyższej jakości.

Galeria

Podpisanie Umowy o dofginansowanie

Zestaw do echoendoskopii wraz z wyposażeniem (zestaw EUS) zakupiony dla Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Karetka specjalistyczna neonatologiczna N z wyposażeniem zakupiona dla Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z WyjazdowymZespołem "N"

Konferencja inaugurująca projekt

Wizyta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

20 marca 2014r. nasz Szpital odwiedził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
Pan Marszałek oglądał wyremontowany odcinek Pionu Położnictwa i Patologii Ciąży w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.
Remont Kliniki jest jednym z etapów Projektu: "Modernizacja i doposażenie uniwersyteckich oddziałów szpitalnych o kluczowym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego", na który nasz Szpital otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 050 000,00 PLN (w tym 12 792 500,00 PLN dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Galeria zdjęć z uroczystości Otwarcia Pracowni USG, EUS i Motoryki Przewodu Pokarmowego oraz prezentacja nowej, specjalistycznej karetki neonatologicznej (09.05.2013r.)