Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej

Informacje o projekcie

Tytuł
"Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej"
Nr Projektu
WND-RPKP.03.02.00-04-003/08
Oś priorytetowa 3
Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie 3.2
Rozwój infrastruktury zdrowia i pomocy społecznej
Program Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Czas trwania projektu
1 stycznia 2009 r. - 31 maja 2009 r.
Podpisanie umowy
29 sierpnia 2008 r.
Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 3 166 894, 44 zł (61,93%)
Budżet woj. kujawsko - pomorskiego - 1 946 773, 31 zł (38.07%)

Przedmiotem Projektu jest zakup, w trybie prawa zamówień publicznych, nowoczesnej aparatury medycznej.

 1. Dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  1. Aparaty do znieczulenia - szt. 5 - 698070,00 zł,
  2. Respiratory - szt. 5 - 424 998,65 zł,
  3. Defibrylatory - szt. 3 - 65 195,10 zł,
  4. Pompy infuzyjne - szt. 20 - 74 874,32 zł,
  5. Kardiomonitory z SAT O2 + NIBP - szt. 5 - 99 927,30 zł,
  6. Kardiomonitory z kapnografia (przenośne) - szt. 3 - 83 646,18 zł,
  7. Bronchofiberoskop z wyposażeniem - szt. 1 - 89 173,80 zł,
  8. Kardiomonitory z rzutem minutowym serca + Bis + RR inwazyjne - szt. 2 - 79 973,94 zł,
  9. Ssaki elektryczne - szt. 6 - 43 303,90 zł,
  10. Aparat do monitorowania RR wewnątrzczaszkowego - szt.1 - 32 996,66 zł,
  11. Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych - szt. 2 - 29 960,00 zł
  12. Łóżka do intensywnej terapii - szt. 8 - 117494,56 zł,
  13. Materace pneumatyczne - szt. 4 - 11 476,01 zł,
  14. Urządzenie do pomiaru zwiotczenia mięśni - szt. 1 - 9999,15 zł.

  Oddział Intensywnej Terapii leczy wyłącznie najtrudniejsze przypadki. Jest to Oddział, na którym w sposób bezpośredni jakość sprzętu, jego odpowiednia ilość i niezawodność decydują o zdrowiu i życiu chorego. Zakup nowoczesnego sprzętu pozwoliła zminimalizowanie zagrożeń wynikających z czynników technicznych w trakcie skomplikowanych zabiegów i monitorowania funkcji życiowych.

 2. Dla Oddziału Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka:
  1. Respiratory neonatologiczne - szt. 5 - 457 245,24 zł,
  2. CPAP - szt. 2 - 159 986,40 zł,
  3. Kardiomonitory neonatologiczne - szt. 7 - 209 997,13 zł,
  4. Inkubatory zamknięte - szt. 7 - 407 357,56 zł,
  5. Inkubator otwarty - szt. 1 - 39 243,32 zł,
  6. Pompy infuzyjne strzykawkowe dla noworodków - szt. 18 - 72 802,08 zł,
  7. Łóżeczka jezdne dla noworodków - szt. 8 - 7 320,00 zł,
  8. Łóżeczka jezdne dla bliźniąt - szt. 1 - 1 830,00 zł,
  9. Materacyk do fototerapii - szt. 2 - 30 289,40 zł,
  10. Bilirubinometr - szt. 1 - 14 992,84 zł,
  11. Pulsooksymetry z pomiarem RR neonatologiczne - szt. 7 - 48 872,25 zł,
  12. Lampa grzewcza najezdna - szt. 2 - 12 412,00 zł,
  13. Wagi elektroniczne - szt. 4 -3 606,62 zł,
  14. Lampa do fototerapii nasuwana (na inkubator) - szt. 3 - 47 154,90 zł,
  15. Ssaki elektryczne neonatologiczne - szt. 5 - 14 445,00 zł,
  16. Wózki zabiegowe - szt. 4 - 3 074,50 zł,
  17. Chłodziarka - szt. 2 - 2 366,80 zł,
  18. Inhalatory elektryczne dla noworodków- szt. 4 - 1 690,60 zł,
  19. Namioty tlenowe - szt. 3 - 1 974,15 zł,
  20. Profesjonalny termometr elektroniczny (do pomiaru ciepłoty ciała w uchu) - szt. 1 - 802,50 zł,
  21. EEG dla noworodków i niemowlaków - szt. 1 - 55 000,00zł.

  Odział Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy jest jedynym ośrodkiem w Województwie Kujawsko-Pomorskim obejmującym opieka wszystkie noworodki - wcześniak z regionu. Jesteśmy jedynym oddziałem III stopnia, który leczy najcięższe przypadki z województwa i regionu. Dlatego też wyposażenie Oddziału w nowoczesny, profesjonalny sprzęt ratujący życie najmniejszych Pacjentów było zadaniem priorytetowym.

 3. Dla Bloku Operacyjnego:
  1. Stoły operacyjne - szt. 3 - 280 982,00 zł,
  2. Narzędzia chirurgiczne - 28 kompletów - 185 205,20 zł,
  3. Laparoskop z torem wizyjnym i narzędziami - szt. 1 - 217 660,00 zł,
  4. USG śródoperacyjne - szt. 1 - 95 230,00 zł,
  5. RTG z ramieniem C - szt. 1 - 294 892,00 zł,
  6. Wiertarki operacyjne - szt. 3 - 163 400,27 zł,
  7. Diatermie chirurgiczne - szt. 2 - 77 127,98 zł,
  8. Nóż harmoniczny - szt. 1 - 99 411,77 zł,
  9. Ssaki operacyjne - szt. 6 - 47 122,80 zł,
  10. Optyki endoskopowe - szt. 5 - 38 247,25 zł,
  11. Materace grzewcze - szt. 3 - 41 473,20 zł,
  12. Stoliki do instrumentowania - szt. 15 - 12 679,50 zł,
  13. Wózki leżące do przewożenia pacjentów na sale chorych - szt. 8 - 45 967,20 zł,
  14. Urządzenie ogrzewające pacjenta powietrzem z filtrem Hepa - szt. 5 - 35 096,00 zł.

  Zakupiony w ramach Projektu sprzęt medyczny dla potrzeb Bloku Operacyjnego, zapewnia wypełnienie standardów medycznych, podnosi jakość świadczonych usług zwiększając równocześnie bezpieczeństwo operowanych chorych. W ramach realizowanego Projektu nabyta została powyższa, nowoczesna aparatura. Zakupiony sprzęt posiada wszystkie wymagane prawem zezwolenia warunkujące dopuszczenie do stosowania w szpitalnictwie. Efektem realizacji Projektu jest zwiększenie dostępności Pacjentów regionu do nowoczesnych, bezpiecznych oraz świadczonych na wysokim poziomie usług medycznych. Wdrożenie, w ramach Projektu, nowych technologii medycznych, w oparciu o zakupiona nowoczesna aparaturę, wzmocniło potencjał innowacyjny jednostki, co odzwierciedlają realizowane w Szpitalu programy dydaktyczne i badawcze. Realizacja Projektu zapewnia zwiększenie dostępności Pacjentów do wysokospecjalistycznych usług medycznych najwyższej jakości.

Zakup nowoczesnej aparatury medycznej stanowił podstawowy fragment projektu, którego realizacja przyczyniła się do poprawy dostępności do specjalistycznych usług medycznych wysokiej jakości, dzięki rozbudowie nowoczesnych technologii medycznych realizowanych w Szpitalu.

Dodatkowe Informacje

Pobierz prezentację ...

Galeria

Anestezjologia

Blok Operacyjny

Intensywna Terapia Noworodka