Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informacje o projekcie

Tytuł
„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”
Nr projektu
RPKP.06.01.01-04-0003/20
Piorytet 6
Solidarne społeczeństwo i  konkurencyjne kadry
Działanie 6.1
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Kwalifikowalność
wydatków
od 01 lutego 2020 r. do 31 marca 2022 r.
Realizacja rzeczowa
projektu
od 07 sierpnia 2020 r. do 14 luty 2021 r.
Podpisanie umowy
partnerskiej
22 kwietnia 2020 r.
Nr umowy
partnerskiej
DZ-9024.2.11.433.18.2020
Wartość projektu
2 875 882,25 zł
Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 588 294,02 zł,
Budżet Państwa – Ministerstwo Zdrowia: 287 588,23 zł,


Celem Projektu jest wsparcie oddziałów udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz diagnostyki pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2.

Zakres przedmiotowy projektu:
Zakup aparatury niezbędnej dla Szpitala do prowadzenia skutecznych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nazwa jednostkiRodzaj sprzętuIlość
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i OnkologicznejKardiomonitor1
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Kardiomonitor9
Centrala do monitorowania1
Aparat Usg1
Oddział Kliniczny Medycyny RatunkowejKardiomonitor8
Oddział Anestezjologii i Intensywnej TerapiiRespirator11
Zestaw bronchoskopowy1
Blok OperacyjnyZestaw bronchoskopowy1
Klinika OtolaryngologiiZestaw bronchoskopowy1
Dział Sterylizacji i DezynfekcjiAparat do dekontaminacji3
Zakład Radiologii i Diagnostyki ObrazowejRadiologiczna stacja opisowa5