Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Informacje o projekcie

Tytuł
„Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. d r. Jana Biziela w Bydgoszczy”
Nr projektu
POIS.09.01.00-00-0148/17
Piorytet IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.1
Infrastruktura ratownictwa medycznego
Program Operacyjny
Infrastruktura i środowisko 2014-2020
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja
Pośrednicząca
Ministerstwo Zdrowia
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Czas trwania projektu
18 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Podpisanie umowy
18 grudnia 2017 r.
Wartość projektu
3 137 045,97 zł
Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 550 000,00 zł,
Budżet Państwa - Ministerstwo Zdrowia: 450 000,00 zł,
Środki własne Szpitala: 137 045,97 zł.

Cele Projektu

  • Zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń medycznych,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców regionu i turystów,
  • Wzrost jakości usług i uzyskanie możliwości skrócenia czasu udzielanych świadczeń,
  • Zwiększenie niezawodności i zaawansowania technologicznego sprzętu,
  • Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Zakres przedmiotowy Projektu

Doposażenie Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej (SOR) w związku ze zwiększeniem jego obszaru oraz zużyciem ekonomicznym/moralnym części wyposażenia medycznego.

Wyszczególnienie aparatury/sprzętu/urządzeń medycznych:

Lp.Rodzaj sprzętu medycznegoIlość (szt.)
1.Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych (kardiomonitor)18
2.Respirator stacjonarny5
3.Respirator transportowy3
4.Wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej10
5.Wózek do transportu pacjenta z napędem1
6.Wózek do transportu pacjenta z obrzękiem płuc1
7.Defibrylator2
8.Aparat USG (przewoźny)2
9.Aparat USG (przenośny) do wstępnej selekcji1
10.Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej5
11.Aparat ekg 6
12.Videolaryngoskop do trudnej intubacji3
13.Aparat do znieczulenia2
14.Elektryczne urządzenie do ssania przenośne2
15.Elektryczne urządzenie do ssania10
16.Stół zabiegowy2
17.Stół zabiegowy do gipsowania1
18.Stół zabiegowy1
19.Ogrzewacz krwi i płynów infuzyjnych1
20.System do szybkich przetoczeń1
21.Analizator parametrów krytycznych1
22.Lampa operacyjna jezdna2
23.Lampa operacyjna sufitowa2
24.Aparaty do ogrzewania pacjenta2
25.RTG przyłóżkowy (cyfrowy)1
RAZEM85

Właścicielem zakupionego sprzętu medycznego zostanie Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Sprzęt będzie należycie wykorzystywany w procedurach medycznych, a wykwalifikowana kadra medyczno - techniczna gwarantuje długą eksploatację zakupionych urządzeń. Po zakończeniu realizacji Projektu będą one eksploatowane i administrowane przez właściwe służby medyczne i administracyjne Szpitala.

W okresie realizacji oraz na przestrzeni 5 lat od zakończenia Projektu Beneficjent nie zmieni przeznaczenia ani sposobu użytkowania zakupionej aparatury/sprzętu/urządzeń medycznych.

Galeria