Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia

Informacje o projekcie

Tytuł
"Wsparcie oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia"
Nr projektu
POIS.09.02.00-00-0002/2016
Piorytet IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2
Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
Program Operacyjny
Infrastruktura i środowisko 2014-2020
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja
Pośrednicząca
Ministerstwo Zdrowia
Beneficjent
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Kwalifikowalność
wydatków
od 01 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2019 r.
Realizacja
rzeczowa projektu
od 02 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
Podpisanie umowy
22 listopada 2017 r.
Wartość projektu
10 967 345,65 zł
Finansowanie projektu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 9 313 743,80 zł,
Budżet Państwa - Ministerstwo Zdrowia: 1 643 601,85 zł,
środki własne Szpitala: 10 000,00 zł.

Celem Projektu jest wsparcie Kliniki Kardiologii oraz Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych - dwóch Klinik udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia.

Zakres przedmiotowy projektu

 1. Wyremontowanie i dostosowanie do obowiązujących przepisów powierzchni 2 034,52 m2 (wartość – 4 742 258,85 PLN), w tym:
  • Klinika Kardiologii - 744,82 m2 (wartość – 2 003 780,70 PLN),
  • Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych - 1 289,70 m2 (wartość -2 738 478,15 PLN).
 2. Wymianę 12 sztuk sprzętu medycznego o wartości 6 215 086,80 PLN, w tym
  • Klinika Kardiologii - 9 szt. (wartość - 5 299 030,80 PLN), tj.: ergometr, zestaw do prób wysiłkowych, aparat EKG, defibrylator, dwa łóżka rehabilitacyjne, aparat USG do badania serca, angiograf i pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
  • Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych - 3 szt. (wartość - 916 056,00 PLN), tj.: zestaw do prób wysiłkowych, defibrylator i aparat USG do badania serca.
Projekt nie przewiduje zwiększenia zakresu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, nie będzie to rozbudowa zasobów infrastrukturalnych, a jedynie unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb poprzez odtworzenie istniejącej infrastruktury wymienionych Klinik.

Przy optymalnym wykorzystaniu sprzętu projekt będzie w pełni komplementarny z wcześniej zrealizowanymi w Szpitalu projektami, a jego realizacja przełoży się na obniżenie liczby zakażeń szpitalnych, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprawę koordynacji opieki zdrowotnej oraz poprawę efektywności energetycznej.

Szpital, dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, wdroży innowacyjne technologie medyczne, co umożliwi optymalizację wykorzystania posiadanego potencjału ludzkiego i rzeczowego, podniesie standard leczenia, zwiększy liczbę i bezpieczeństwo leczonych pacjentów, unowocześni obiekty dostosowując je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, osób starszych.

Konferencja Prasowa

W dniu 20 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja otwierająca Projekt, podczas której Szpital reprezentowali:

 • Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych,
 • kierownik Kliniki Kardiologii,
 • kierujący Kliniką Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych.
W konferencji prasowej uczestniczyli przedstawiciele mediów: prasa, radio i regionalna telewizja.

Dodatkowe Informacje

Opis projektu
Szpital im. Biziela z dodatkowymi pieniędzmi ze środków unijnych. „To prawie 11 milionów złotych”
Dwie kliniki szpitala "Biziela" czeka remont i nowy sprzęt
Inwestycje w szpitalu im. Biziela. Dwie kliniki będą jak nowe

Galeria