Badania

Rezonans Magnetyczny (MR)


+48 52 365 5696 - PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO - REJESTRACJA

Obecnie na wyposażeniu Zakładu Radiologii znajdują się dwa wysokiej klasy aparaty rezonansu magnetycznego (3T i 1,5T). Są to:
Pracownia MR nr 1
- (1,5 Tesli) aparat Ingenia firmy Philips
Pracownia MR nr 2
- (3 Tesle) aparat Ingenia firmy Philips

Badania metodą rezonansu magnetycznego różnych układów
Diagnostyka chorób układu nerwowego
- choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane), degeneracyjne, metaboliczne,
- wady wrodzone OUN,
- nowotwory mózgu i kanału kręgowego,
- zmiany w okolicy przysadki mózgowej, oczodołu, tylnej części jamy czaszki,
- zmiany poniedotlenieniowo-poniedokrwienne,
- infekcje OUN,
- malformacje naczyniowe,
- zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionym pochodzeniu

Diagnostyka chorób układu kostno-mięśniowego
- guzy tkanek miękkich (pourazowe, zapalne, nowotworowe),
- guzy kości (zapalne, nowotworowe)

Diagnostyka chorób klatki piersiowej, śródpiersia, jamy brzusznej i miednicy
- choroby rozrostowe,
- wady wrodzone (w tym serca i dużych naczyń),
- choroby zapalne

Przejdź do: Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej »

Informacja dla pacjenta dot. MRI z kontrastem Informacja dla pacjenta dot. MRI bez kontrastu
Tomografia Komputerowa (TK)


+48 52 365 5696 - ZAKŁ. RADIOLOGII I DIAG. OBRAZOWEJ - REJESTRACJA - Tomografia Komputerowa

Obecnie na wyposażeniu Zakładu Radiologii znajdują się dwa tomografy komputerowe (32- i 16-rzędowy) tj.:
Pracownia tomografii komputerowej nr 1
- 32-rzędowy tomograf komputerowy GE (LightSpeed VCT Select)
Pracownia tomografii komputerowej nr 2
- 16-rzędowy tomograf komputerowy GE (Bright Speed)
Zakres badań obejmuje standardowe badania tomograficzne w obrębie całego ciała, angiografia TK, kolonoskopia wirtualna, badanie serca.

Przejdź do: Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej »


Informacja dla pacjenta dot. wirtualnej kolonoskopii TK Informacja dla pacjenta dot. TK z kontrastem Informacja dla pacjenta dot. TK serca Informacja dla pacjenta dot. enterografii TK Informacja dla pacjenta dot. TK bez kontrastu
RTG / USG


+48 52 365 5426 - ZAKŁ. RADIOLOGII I DIAG. OBRAZOWEJ - REJESTRACJA - RTG, USG

Rentgenodiagnostyka konwencjonalna (RTG):
Gabinet 1
- cyfrowy stacjonarny aparat rentgenodiagnostyczny (Ysio Siemens)
- aparat pantomograficzny (Proline Planmeca)
Gabinet 2
- stacjonarny aparat rentgenodiagnostyczny (Proteus XR/a GE) z cyfrowym detektorem
Gabinet 3
- aparat wyposażony w tor wizyjny (Precision RXi GE) z cyfrowym detektorem
Gabinet rtg przy OKMR
- cyfrowy stacjonarny aparat rentgenodiagnostyczny (Digital Diagnost Philips)

Gabinety ultrasonograficzne (USG):
Gabinet 1 USG
- aparat ultrasonograficzny GE - Logiq 7 i Logiq 3
Gabinet 2 USG
- aparat ultrasonograficzny - Mindray DC-8

Przejdź do: Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej »

Informacja dla pacjenta dot. USG Informacja dla pacjenta dot. RTG Informacja dla pacjenta dot. urografii
GastroskopiaMiejsca wykonywania badań:
Centrum Endoskopii Zabiegowej »
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych »
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej »
Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania »

Telefony:
52 365 5106 - CENTRUM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ - GABINET ZABIEGOWY - REJESTRACJA
52 365 5583 - KLINIKA ALERGOLOGII, IMMUN. KLINICZ. I CHOR. WEW. - PRAC. ENDOSKOPII I USG
52 365 5589 - ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ - GABINET ENDOSKOPII
52 365 5506 - KLINIKA GASTROENT. I ZAB. ODŻYW. - PRACOWNIA ENDOSKOPOWAKolonoskopiaMiejsca wykonywania badań:
Centrum Endoskopii Zabiegowej »
Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych »
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej »
Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania »

Telefony:
52 365 5106 - CENTRUM ENDOSKOPII ZABIEGOWEJ - GABINET ZABIEGOWY - REJESTRACJA
52 365 5583 - KLINIKA ALERGOLOGII, IMMUN. KLINICZ. I CHOR. WEW. - PRAC. ENDOSKOPII I USG
52 365 5589 - ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ - GABINET ENDOSKOPII
52 365 5506 - KLINIKA GASTROENT. I ZAB. ODŻYW. - PRACOWNIA ENDOSKOPOWA