Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki / pielęgniarzy / położne/ położnych

Termin:
od 2022-08-08 do 2022-08-29
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki / pielęgniarzy / położne / położnych w:
  • Bloku Operacyjnym - (25 osób) w tym 4 osoby – usługi pielęgniarskie i obsługa zabiegów z zakresu ablacji kardiologicznej, 2 osoby usługi pielęgniarskie i koordynowanie pracy sal operacyjnych, 19 osób – usługi pielęgniarskie
  • Klinice Kardiologii - (9 osób) usługi pielęgniarskie
  • Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - (2 osoby) usługi pielęgniarskie
  • Klinice Neurochirurgii i Neurologii, Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Neurologii - (6 osób) usługi pielęgniarskie
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 01.10.2022 r.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Termin:
od 2022-07-06 do 2022-07-20
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
  • Klinice Neonatologii - konsultacje kardiologiczne z badaniem echokardiograficznym (2 osoby)
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 01.08.2022 r.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza

Termin:
od 2022-06-06 do 2022-06-15
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w:
  • Poradni Hematologicznej - wykonywanie programów lekowych w zakresie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej, ostrej białaczki limfoblastycznej, przewlekłej białaczki limfocytowej, milofibrozy pierwotnej i wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej, opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego, pierwotnej małopłytkowości immunologiczne (1 osoba)
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 01.07.2022 r.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza

Termin:
od 2022-06-02 do 2022-06-22
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w:
  • Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - dyżury stacjonarne (1 osoba)
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 03.07.2022 r.

  Udzielanie świadczeń zdrowotnych

Termin:
od 2022-06-01 do 2022-06-13
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
  • fizjoterapeutę w Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (1 osoba)
  • lekarza w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - wykonywanie zabiegów jednoszczękowych – osteoplastyki jednoszczękowej, wykonywanie zabiegów dwuszczękowych – osteoplastyki dwuszczękowej, leczenie ambulatoryjne w  Poradnia Chirurgii Szczękowej (1 osoba)
  • lekarza w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - dyżury stacjonarne (1 osoba)
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia 01.07.2022 r.

znalezionych: 712 na 143 stronach
«     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17     »