Uchodźcy z Ukrainy

Dane do recept - uchodźcy
Formularz danych od recepty
Karta SOR
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19
Mini słowniczek polsko-ukraiński
Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego
Prawa pacjenta
Świadoma zgoda na operację
Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna
Wywiad anestezjologiczny ogólny
Wywiad chirurgiczny
Wywiad chirurgiczny - stomia
Wywiad neurologiczny
Wywiad pediatryczny
Wywiad położniczo-ginekologiczny
Wywiad przesiewowy przed szczepieniem niemowląt i dzieci starszych
Wywiad przesiewowy przed szczepieniem noworodka w pierwszych dniach życia
Wywiad psychiatryczny
Wywiad stomatologiczny

Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie. O czym muszą wiedzieć świadczeniodawcy?
Wsparcie IQVIA w wyszukiwaniu polskich odpowiedników leków ukraińskich