Klinika Okulistyki i Optometrii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n.med. Bartłomiej Kałużny
Lekarz kierujący Oddziałem: dr n.med. Marzena Petrus
Oddziałowa: mgr Alina Stodolska
Liczba łóżek: 20
Lokalizacja: Budynek Główny, 6 piętro
Telefon: 52 3655 312
Email: okulistyka@biziel.pl
52 365 5473
SEKRETARIAT
52 365 5391
LADA PIELĘGNIAREK
52 365 5313
LEKARZE
52 365 5514
ODDZIAŁOWA
52 365 5311
LEKARZ KIERUJĄCY KLINIKĄ
52 365 5312
SEKRETARIAT
52 365 5682
SEKRETARIAT
52 365 5849
KIEROWNIK KLINIKI (SEKRETARIAT)
Poradnia Leczenia Jaskry

poniedziałek: 10:00-18:00
wtorek: 08:00-15:00
środa: 08:00-15:00
czwartek: 08:00-15:00
piątek: 08:00-15:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 390

Poradnia Leczenia Zeza

poniedziałek: 10:00-18:00
wtorek: 08:00-15:00
środa: 08:00-15:00
czwartek: 08:00-15:00
piątek: 08:00-15:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 390

Poradnia Okulistyczna

poniedziałek: 08:30-18:00
wtorek: 08:15-18:00
środa: 08:30-18:00
czwartek: 08:30-18:00
piątek: 08:00-17:00


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 369

Poradnia Okulistyczna dla Dzieci

poniedziałek: 08:15-13:30
wtorek: 09:00-14:00
środa: 08:30-13:30
czwartek: 11:30-18:00
piątek: 10:15-14:15


tel. rejestracja: 52 3655 - 997, 998, 999
tel. poradnia: 52 3655 390

O Klinice

W marcu 1989 roku, w ramach powstającego Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy powstał Oddział Okulistyczny. Twórcą i pierwszym ordynatorem była dr n. med. Krystyna Jędruszek- Ługin. Obecnie oddziałem kieruje dr n. med. Marzena Petrus. W sierpniu 2018 roku Oddział Okulistyczny został przekształcony w Klinikę Okulistyki i Optometrii. Kierownikiem Kliniki został prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny.


Skład zespołu

Kierownik Kliniki:
Prof. hab. n. med. Bartłomiej Kałużny
Lekarz Kierujący
Oddziałem:
Dr n. med. Marzena Petrus

Lekarze specjaliści:
Dr hab. n. med. Hanna Lesiewska, prof. UMK
Dr n. med. Dorota Lorkowska-Czosnyka
Lek. Krystyna Lipkowska
Lek. Anna Binek
Lek. Magdalena Domagalska
Lek. Paulina Gehrke
Lek. Anna Majer
Lek. Ilona Piotrowiak-Słupska
Lek. Aleksandra Suppan
Lek. Anna Zachwieja

Lekarze rezydenci:
Lek. Agata Cieślińska-Rypolc
Lek. Katarzyna Czarny
Lek. Magdalena Kaszuba-Modrzejewska
Lek. Marta Krzyżanowska

Zespół pielęgniarski:
mgr pielęgniarstwa Alina Stodolska - Pielęgniarka Oddziałowa
mgr pielęgniarstwa Agnieszka Tylicka - Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Psycholog kliniczny:
dr n. społ. Joanna Bitner-Szulc

Sekretariat Kliniki:
Numery telefonów:
52 365 53 12 – sprawy bieżące oddziałowe,
52 365 56 82 – kolejki na operacje i zabiegi,
52 365 58 49 – sprawy studentów, kliniczne oraz iniekcje doszklistkowe.
Fax: 52 365 54 73
Email: okulistyka@biziel.pl

Zakres wykonywanych świadczeń

 • Chirurgia zaćmy: fakoemulsyfikacja zaćmy,
 • Operacje rekonstrukcyjne przedniego odcinka - implantacja wtórna, fiksacja transskleralna, plastyka przedniego odcinka, operacje łączone
 • Chirurgia jaskry: trabekulektomia, małoinwazyjna chirurgia jaskryLaseroterapia jaskry: cyklofotokoagulacja laserowa (CPC), irydotomia, trabekuloplastyka, selektywna laserowa trabekuloplastyka (SLT),
 • Diagnostyka i terapia chorób plamki żółtej (iniekcje doszklistkowe antyVEGF),
 • Diagnostyka i terapia retinopatii wcześniaczej,
 • Diagnostyka i leczenie zeza (pełen zakres ćwiczeń i zabiegów operacyjnych),
 • Rekonstrukcyjne i plastyczne operacje powiek z wykorzystaniem technik chirurgii plastycznej
 • Operacyjne usuwanie zmian w obrębie powiek: gradówki, kępki żółte, brodawki i in.
 • Drobne zabiegi okulistyczne m. in. chirurgiczne leczenie skrzydlika

 • Oprócz działalności leczniczej prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz badania naukowe.

Jak kierować pacjentów?

 • Skierowanie do szpitala, w przypadku kierowania pacjentów w celu leczenia:
  • Zaćmy,
  • Skrzydlika
  • Zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (iniekcje doszklistkowe)
 • Skierowanie do szpitala i poradni okulistycznej, w przypadku kierowania pacjentów z:
  • Innymi niż zaćma zaburzeniami soczewki (w tym podwichnięcie IOL, bezsoczewkowość)
  • Jaskrą
 • Skierowanie do poradni w przypadku pacjentów kierowanych:
  • Celem laseroterapii
  • Celem plastyki powiek, usunięcia zmian powiekowych

Zaćma

Zaćma polega na zmętnieniu soczewki. Jest to część oka, która odpowiada za skupienie światła wpadającego do oka możliwie jak najbliżej siatkówki. Dzięki temu oglądane obrazy są dobrze widoczne. Zaćma powoduje, że soczewka przestaje być przezroczysta i zaczyna przypominać mleczną szybę. Dlatego głównym objawem zaćmy jest pogorszenie widzenia pod postacią na przykład widzenia „jak przez mgłę”, widzenia nieostrego, lub podwójnego. Niekiedy zaćma powoduje zmianę wady wzroku. Zdarza się, że widzenie z bliska może ulec względnej poprawie i pacjent może zacząć czytać bez okularów. Po pewnym czasie niestety pogłębia się zmętnienie soczewki i pogarsza widzenie. Zaćma należy do chorób uleczalnych. Jedynym sposobem leczenia jej jest operacja. Podczas zabiegu chirurg rozbija soczewkę za pomocą ultradźwięków i usuwa ją z oka (tzw. fakoemulsyfikacja). Po usunięciu soczewki na jej miejsce umieszcza się w oku soczewkę sztuczną, która zastępuje soczewkę własną pacjenta i umożliwia prawidłowe widzenie.
Najczęstsze pytania
Kiedy najlepiej operować zaćmę?

Decyzja usunięcia soczewki musi być podjęta w czasie, kiedy stopień obniżenia ostrości wzroku pozwala sądzić, że operacja poprawi widzenie. Wskazania do operacji są względne i zależą nie tylko od stanu soczewki, ale i stanu oka czy ogólnego pacjenta, a także od jego aktywności życiowej i zawodowej. Decyzję o operacji zaćmy podejmuje się po dokładnym badaniu okulistycznym.

Czy operacja boli?

Zabieg jest przeprowadzany zwykle w znieczuleniu miejscowym, kropelkowym. Pacjenci nie odczuwają bólu. Jedynie w momencie umieszczania sztucznej soczewki w oku część pacjentów zgłasza niewielkie uczucie rozpierania.

Co jeśli zamknę oko podczas zabiegu?

Podczas zabiegu powieki są przytrzymane w pozycji otwartej przez specjalną rozwórkę.

Kolega miał operację i mu nie pomogło. Dlaczego?

Efekt operacji zależy od stanu całego oka. Jeśli zaćmie towarzyszą inne schorzenia, na przykład choroby plamki żółtej, nieprawidłowości rogówki, jaskra, to widzenie po operacji może nie być tak dobre, jak u osób ze zdrowymi oczami. Podczas badania przed operacja lekarz okulista informuje pacjenta o stanie całego oka i rokowaniu co do poprawy widzenia.

Jaskra

Jaskra jest nieuleczalną chorobą polegającą na postępującym uszkodzeniu nerwu wzrokowego. Przyczyn tej choroby może być wiele. Jedynym sposobem, w jaki można uszkodzenie spowolnić, jest obniżenie ciśnienia w oku. Po rozpoznaniu jaskry lekarz ustala odpowiednią terapię. Zwykle leczenie rozpoczyna się od kropli lub od laseroterapii. W przypadku braku skuteczności stosowanej terapii należy rozważyć operację przeciwjaskrową.
W naszym ośrodku są to głównie:
 • Trabekulektomia – polega na wytworzeniu dodatkowej drogi odpływu cieczy wodnistej z oka, co prowadzi do obniżenia ciśnienia w oku.
 • Goniotomia ab interno – polega na poprawieniu odpływu cieczy wodnistej z oka naturalna drogą.
Często łączy się zabieg przeciwjaskrowy i operację zaćmy.

Informacje organizacyjne przed zbiegami

Informacje organizacyjne przed operacją zaćmy (dla pacjentów z wyznaczonym terminem):
W dniu przyjęcia należy zgłosić się o godzinie 7:00 do punktu pielęgniarskiego na oddziale (VI piętro).

Tego dnia, po odpowiednim przygotowaniu pacjenta, zostanie przeprowadzony zabieg operacyjny. Wypis ze szpitala po operacji planowany jest do godziny 18:00 tego samego dnia. Obowiązkowa kontrola po zabiegu odbywa się następnego dnia oraz po około 2 tygodniach po zabiegu

Jak należy się przygotować do operacji?
W dniu zabiegu, rano należy przyjąć swoje leki (chyba, że na wizycie kwalifikacyjnej powiedziano, że któregoś leku nie należy stosować).

W dniu przyjęcia należy zabrać:
 1. Dowód osobisty
 2. Piżamę, porannik, obuwie domowe, ręcznik, mydło itp.
 3. Leki stosowane na stałe – w oryginalnych opakowaniach!
W przypadku rezygnacji z zabiegu prosimy o kontakt telefoniczny (52 365 56 82, 52 365 53 12)
Informacje organizacyjne przed trabekulektomią (operacja przeciwjaskrowa) i fakotrabekulektomią:
W dniu przyjęcia należy zgłosić się o godzinie 7:00 do punktu pielęgniarskiego na oddziale (VI piętro).

Tego dnia, po odpowiednim przygotowaniu pacjenta, zostanie przeprowadzony zabieg operacyjny. Wypis ze szpitala po operacji planowany jest po 3-4 dniach. Kontrole po operacji będą przeprowadzane z częstością zależną od stanu oka przez okres około 6 tygodni.

Jak należy się przygotować do operacji?
W dniu zabiegu, rano należy przyjąć swoje leki (chyba, że na wizycie kwalifikacyjnej powiedziano, że któregoś leku nie należy stosować).

W dniu przyjęcia należy zabrać:
 1. Dowód osobisty
 2. Piżamę, porannik, obuwie domowe, ręcznik, mydło itp.
 3. Leki stosowane na stałe – w oryginalnych opakowaniach!
W przypadku rezygnacji z zabiegu prosimy o kontakt telefoniczny (52 365 56 82, 52 365 53 12)
Informacje organizacyjne przed trabektomią/goniotomią (operacja przeciwjaskrowa) i fakotrabektomią:
W dniu przyjęcia należy zgłosić się o godzinie 7:00 do punktu pielęgniarskiego na oddziale (VI piętro).

Tego dnia, po odpowiednim przygotowaniu pacjenta, zostanie przeprowadzony zabieg operacyjny. Wypis ze szpitala po operacji planowany jest do godziny 11:00, następnego dnia. Obowiązkowa kontrola po zabiegu odbywa się po około 5-7 dniach.

Jak należy się przygotować do operacji?
W dniu zabiegu, rano należy przyjąć swoje leki (chyba, że na wizycie kwalifikacyjnej powiedziano, że któregoś leku nie należy stosować).

W dniu przyjęcia należy zabrać:
 1. Dowód osobisty
 2. Piżamę, porannik, obuwie domowe, ręcznik, mydło itp.
 3. Leki stosowane na stałe – w oryginalnych opakowaniach!
W przypadku rezygnacji z zabiegu prosimy o kontakt telefoniczny (52 365 56 82, 52 365 53 12)

Jak zachować się po operacji zaćmy?

Informacja po operacji zaćmy

Galeria