Wydarzenia

Dr hab. n. med. prof. UMK Maria Teresa Szewczyk Konsultantem Krajowym w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego

20 grudnia 2011 r., dr hab.n.med. Maria Teresa Szewczyk, prof. UMK z Kliniki Chirurgii Ogólnej naszego Szpitala, została powołana przez Ministra Zdrowia do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego.

Wcześniej, przez wiele lat, Pani Profesor pełniła funkcję Konsultanta wojewódzkiego w dz. Pielęgniarstwa. W swojej wieloletniej pracy zawodowej dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej zainicjowała wiele spektakularnych działań mających istotne znaczenie dla rozwoju pielęgniarstwa chirurgicznego, angiologicznego i leczenia ran przewlekłych. Jest min. współtwórcą Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Redaktor Naczelną czasopisma Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, członkiem rad naukowych Leczenia Ran i innych czasopism jak np. Forum Zakażeń, Postępy Żywienia Klinicznego. Pani Profesor jest także twórcą ogólnopolskich programów kursów specjalistycznych i doskonalących dla pielęgniarek oraz organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji i spotkań naukowych.

Jest współredaktorem, autorem i współautorem 10 książek, ponad 300 publikacji (ocena punktacji wg MNiSzW ok. 800 a także prac ze wskaźnikiem IF). Za wybitne wieloletnie osiągnięcia uzyskała m.in. odznaczenie Ministra Zdrowia "Za zasługi w ochronie zdrowia" wyjątkowy medal "Plus ratio quam vis" nadany przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 3 nagrody naukowe Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz 2 nagrody (naukową i organizacyjną) CM UMK w Toruniu, a także wiele innych znaczących wyróżnień.

Serdecznie gratulujemy, życzymy powodzenia i dalszych sukcesów!

Wesołych Świąt i Dosiego Roku 2012

Połączenia telefoniczne ze Szpitalem

Informacja dotyczy korzystania z połączeń bezpośrednich w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy informuje, że od dnia 17 grudnia 2011 roku zostają zniesione dyżury telefonistek w Soboty, Niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z połączeń telefonicznych bezpośrednich.

Aktualny spis numerów bezpośrednich Szpitala dostępny jest w zakładce Kontakt pod linkiem: Zobacz listę wszystkich nr telefonów.

Dla osób nie korzystających ze strony internetowej Szpitala, połączenia telefoniczne w Soboty, Niedziele oraz dni wolne od pracy wykonywane na nr tel. 52 3655 799 łączyć będą dyżurujący portierzy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu ofert z dnia 28.11.2011r.

Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego unieważnia konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań z zakresu pulmonologii, radiologii, patomorfologu, genetyki, badań do programu badań prenatalnych, badań w kierunku wykrywania trombofilii, badań wykonywanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i w Pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz konsultacji specjalistycznych .

Wręczenie Certyfikatów Jakości

W dniu 18 listopada 2011 roku miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów jakości za zgodność z wymaganiami normy ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 oraz otwarcie Pracowni Badań Obiektywnych Słuchu.

W zakładce galeria, dostępne są zdjęcia z uroczystości.

znalezionych: 541 na 109 stronach
«     91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107     »