Konferencje / Sympozja

V BYDGOSKIE SPOTKANIA ALERGOLOGICZNE
Sympozjum Alergii na Pokarmy

Termin:
od 2016-03-11 do 2016-03-12
V BYDGOSKIE SPOTKANIA ALERGOLOGICZNE<br />
Sympozjum Alergii na Pokarmy
W dniach 11-12 marca 2016 roku, w ramach V Bydgoskich Spotkaniach Alergologicznych odbędzie się kolejna już edycja Sympozjum Alergii na Pokarmy.

Sympozjum kierowane jest do specjalistów alergologów, pediatrów, gastrologów, internistów oraz lekarzy rodzinnych zainteresowanych tematyką alergii pokarmowych i chorób towarzyszących.

Zasady postępowania przedszpitalnego i wewnątrzszpitalnego u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi

Termin:
od 2015-11-20 do 2015-12-01
W dniach 20.11.2015 r. oraz 01.12.2015 r. zorganizowane zostanie Seminarium dla ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy ratownictwa medycznego. Seminarium dotyczyć będzie zasad postępowania przedszpitalnego i wewnątrzszpitalnego u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Organizatorem jest Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Bydgoszcz 9 - 12 września

Termin:
od 2015-09-09 do 2015-09-12
XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Bydgoszcz 9 - 12 września
W dniach 9-12 września Bydgoszcz stanie się stolicą światowej alergologii ! - To właśnie w Bydgoszczy odbędzie się XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego - najważniejsze wydarzenie alergologiczne w tej części Europy, którego współorganizatorem jest Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala.

Program Kongresu PTA jest niezwykle różnorodny odzwierciedlając niezwykłe bogactwo specjalizacji alergologicznej. Dla 1500 uczestników swoje osiągnięcia naukowe i praktyczne prezentować będzie 100 ekspertów w trakcie kilkuset wystąpień. Szczególnym punktem programu Kongresu jest Joint Session PTA/WAO (wspólna sesja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Word Allergy Organization) oraz Joint Session PTA/AAAAI/EAACI (wspólna sesja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, The American Academy of Allergy Asthma and Immunology i The European Academy of Allergy and Clinical Immunology), w których wezmą udział największe sławy światowej alergologii - m.in. prof. A. Muraro, prof. A. Nowak-Węgrzyn, prof. G. Scadding, prof. N. Barnes, prof. G.W. Canonica. Choroby alergiczne to jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny i nie tylko - koszty społeczne i ekonomiczne związane z alergią rosną z roku na rok i są obciążeniem nie tylko dla samego pacjenta (ceny leków, absencje w pracy czy szkole), ale także dotykają całych gospodarek (koszty hospitalizacji, renty, zwolnienia lekarskie). Dziś z powodu alergii cierpi blisko połowa Polaków, ponad 4 miliony odczuwa dolegliwości związane z astmą. Wiele z tych osób nawet nie wie o swojej chorobie, wiele także nie jest świadomych tego, że negatywne skutki alergii czy astmy można wyeliminować. Alergia nie powinna dziś stygmatyzować i wykluczać z normalnego życia społecznego. Dlatego też Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego odbywa się pod hasłem "Alergologia XXI wieku - nowe wyzwania, nowe możliwości". Wśród nowych wyzwań współczesnej alergologii należy postawić na pierwszym miejscu alergię na pokarmy, która w USA i na zachodzie Europy ma już charakter epidemii. W Polsce także obserwujemy systematyczny wzrost pacjentów z objawami alergii na pokarmy, dlatego już teraz podejmujemy kroki na rzecz właściwej edukacji lekarzy w tej materii. I nie tylko lekarzy, ale i społeczeństwa - całe niebezpieczeństwo alergii na pokarmy polega na tym, że nawet pośredni kontakt z alergenem - orzeszkiem, rybą czy truskawką - może doprowadzić do dramatycznego wstrząsu anafilaktycznego czy nawet śmierci. Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego to także doskonała okazja by przedstawić stan polskiej alergologii Anno Domini 2015 - w jakim miejscu jesteśmy, co jeszcze możemy zrobić dla lepszej diagnostyki i terapii naszych chorych. To także możliwość dyskusji nad tym jak alergologia jest umiejscowiona w systemie polskiej służby zdrowia - czy aktualne rozwiązania systemowe zwiększają czy ograniczają potencjał alergologii.

Nasze spotkania w Bydgoszczy to jednak przede wszystkim możliwość przedstawienia najnowszych doniesień naukowych w medycynie oraz ich dyskusji między przedstawicielami świata akademickiego a praktykami. Tu właśnie lekarze z całej Polski zdobywają wiedzę jak najefektywniej wykrywać i leczyć choroby alergiczne. Polska alergologia i alergolodzy grają doniosłą rolę w światowej medycynie. Ufamy, że także najbliższy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego będzie potwierdzeniem tej opinii. Więcej informacji o Kongresie można uzyskać na stronie internetowej www.kongres2015.szkoleniapta.pl. Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego - www.pta.med.pl.

X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Termin:
od 2015-05-28 do 2015-05-30
W dniach 28-30 maja 2015 r. odbędzie się X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

IV BYDGOSKIE SPOTKANIA ALERGOLOGICZNR
Sympozjum Alergii na Pokarmy

Termin:
od 2015-03-20 do 2015-03-21
IV BYDGOSKIE SPOTKANIA ALERGOLOGICZNR<br />Sympozjum Alergii na Pokarmy
W dniach 20-21 marca 2015 roku, w Hotelu Słoneczny Młyn, w ramach IV Bydgoskich Spotkaniach Alergologicznych odbędzie się kolejna już edycja Sympozjum Alergii na Pokarmy.

Rozpoczęta w 2012 roku inicjatywa, mająca na celu szerzenie wiedzy o alergiach pokarmowych przeszła nasze najśmielsze oczekiwania - pierwsza edycja Sympozjum okazała się ogromnym sukcesem merytorycznym, organizacyjnym, ale przede wszystkim frekwencyjnym. Uświadomiło to nam jak wielkie jest zapotrzebowanie na edukację o alergiach na pokarmy w polskim środowisku medycznym.

W ten sposób w ciągu trzech ostatnich lat Sympozjum Alergii na Pokarmy stało się jednym z najważniejszych spotkań alergologicznych w Polsce północnej łączących alergologów, pediatrów, gastroenterologów czy lekarzy rodzinnych wokół wyzwań prawidłowej diagnostyki i terapii alergii pokarmowych. Jak wiele w tej materii jest do zrobienia, pokazuje przykład zachodnich konferencji alergologicznych, gdzie ta tematyka stanowi często większość czasu spotkania. Ta "epidemia" alergii na pokarmy zapewne czeka nas także już wkrótce, w związku z tym należy położyć szczególny nacisk na edukację i dostępność odpowiednich metod oraz leków ograniczających negatywne skutki alergii pokarmowych - dla pacjenta, jego rodziny oraz całego systemu zdrowotnego.

znalezionych: 44 na 9 stronach
«     1    2    3    4    5    6    7    8    9     »