Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

52 365 5422 - GAB. USG NR 3

52 365 5419 - GABINET PIELĘGNIARKI

52 365 5411 - KIEROWNIK

52 365 5413 - KIEROWNIK ZESPOŁU TECHNIKÓW

52 365 5414 - LEKARZE - OPISOWNIA RTG

52 365 5857 - LEKARZE - OPISOWNIA TK

52 365 5854 - PIELĘGNIARKI - PRACOWNIA TK

52 365 5426 - REJESTRACJA - RTG i USG

52 365 5696 - REJESTRACJA TK i MR

52 365 5412 - SEKRETARIAT

Kierownik: dr n. med. Grzegorz Meder
Z-ca Kierownika: lek. specj. Barbara Winiarska-Jedwabińska
Lokalizacja: Budynek Główny, (1-piętro oraz niski parter)
Telefon:
52 365 5426 - REJESTRACJA - RTG, USG
52 365 5696 - REJESTRACJA - Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny
Email: rtg@biziel.pl


Informacje o Zakładzie


Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej spełnia najwyższe standardy zarówno pod względem wysoko wykwalifikowanego personelu, jak i używanej aparatury diagnostycznej.

Badania diagnostyczne przeprowadzane w naszym Zakładzie możemy podzielić na cztery podstawowe grupy:
  1. badania rentgenodiagnostyczne (rentgenodiagnostyka konwencjonalna, badania kontrastowe, zdjęcia łączone)
  2. tomografia komputerowa
  3. badania ultrasonograficzne (USG konwencjonalne i badania dopplerowskie naczyń)
  4. badania obrazowe metodą rezonansu magnetycznego

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej mieści się w budynku głównym szpitala na dwóch poziomach:
We wszystkich gabinetach zdjęciowych znajduje się aparatura pozwalająca na natychmiastowe uzyskanie obrazu cyfrowego w formacie DICOM.

Obecnie na wyposażeniu Zakładu znajdują się:
Cały system obrazowania przeznaczony do rentgenodiagnostyki konwencjonalnej pracuje w trybie radiografii cyfrowej bezpośredniej.

Poza gabinetami diagnostycznymi w skład Zakładu wchodzi również rejestracja wyposażona w zaawansowany informatyczny system rejestracji (RIS) oraz opisownie wyposażone w stacje opisowe przeznaczone do opisywania radiogramów w wersji elektronicznej.

Kadra pracownicza jednostki składa się z:
Zakład posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz na prowadzenie stażów kierunkowych dla lekarzy z innych specjalizacji.

Historia Zakładu


Istnienie naszego Zakładu sięga początku funkcjonowania szpitala, czyli 1980 r.
Pierwszym kierownikiem Zakładu w latach 1980 - 1988 był prof. Zdzisław Boroń.
W 1988 r. kierownictwo objął lek. med. Jerzy Cichy.
W latach 1980 - 2006 Zakład Radiologii podzielony był na dwie części. W części pierwszej znajdowały się trzy gabinety rentgenowskie przeznaczone do rentgenodiagnostyki konwencjonalnej, pracownia angiograficzna, jeden gabinet USG i ciemnia. Część druga Zakładu, w skład której wchodził jeden gabinet rentgenowski i ciemnia, zlokalizowana była w innej części szpitala.
W 1990 r. zlikwidowana została Pracownia Naczyniowa a w jej miejsce w roku 1998 powstała Pracownia Tomografii Komputerowej z pierwszym jednorzędowym tomografem (przywieziony w samą Wigilię 1998r.).
W roku 2006 zamknięty został gabinet rentgenowski w części drugiej Zakładu.
W maju tego samego roku kierownictwo Zakładu objęła dr n. med. Elżbieta Sokólska.
W październiku 2008 r. zakończony został generalny remont Zakładu Radiologii, wymieniono również cały sprzęt diagnostyczny.
W roku 2010 utworzone zostały: Pracownia Radiologii Cyfrowej oraz Pracownia TK nr 2, przy Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej dedykowane dla pacjentów Oddziału Ratownictwa.
W roku 2015 Szpital wzbogacił się o najwyższej klasy sprzęt, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej otrzymał dwa aparaty rezonansu magnetycznego.
W lutym 2018r. nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Zakładu. Funkcję Kierownika Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej objęła dr n. med. Dura Marta.
W listopadzie 2023 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Zakładu. Funkcję Kierownika Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej objął dr n. med. Grzegorz Meder.

Aparatura diagnostyczna


Rentgenodiagnostyka konwencjonalna:
Aparaty służące do diagnostyki konwencjonalnej to nowoczesne dwustanowiskowe (stół + wertigraf) aparaty rentgenodiagnostyczne umożliwiające wykonywanie całej gamy zdjęć rentgenowskich z zastosowaniem komór AEC (automatyka ekspozycji), możliwości precyzyjnego ograniczenia wiązki rentgenowskiej, regulacji filtracji wiązki oraz precyzyjnego automatycznego położenia lampy rentgenowskiej względem pacjenta. Wszystkie te elementy pozwalają na ograniczenie dawek promieniowania oraz czasu wykonania do niezbędnego minimum.

Pracownie tomografii komputerowej:
W skład wyposażenia TK wchodzą również: nowoczesny wstrzykiwacz kontrastu CT Medrad Stellant, dwutłokowa strzykawka automatyczna firmy Nemoto, konsole technika i konsole lekarskie. Tomografy komputerowe posiadają również możliwość skonfigurowania ustawień do badania dzieci (uwzględniając wiek i wagę pacjentów), co znacznie zmniejsza dawki używanego promieniowania jonizującego. Oprogramowanie komputerowe obsługujące pracę tomografów pozwala na szybką i precyzyjną obróbkę badań. Istnieje również możliwość rekonstrukcji 3D, VRT z funkcją CINE badanych struktur.

Gabinety ultrasonograficzne:
Wszystkie aparaty wyposażone są w co najmniej dwie głowice ultrasonograficzne oraz oprogramowanie do badań dopplerowskich.

Pracownie rezonansu magnetycznego:
Oba aparaty MR wyposażone są w strzykawki automatyczne do dożylnego podawania kontrastu w trakcie badań MR, umożliwiające wykonywanie badań dynamicznych.

W obu pracowniach MR istnieje możliwość wykonywania badań pacjentów w znieczuleniu ogólnym, z wykorzystaniem aparatu do znieczulenia lub respiratora, przystosowanych do badań w polu magnetycznym.

Działalność statutowa


Działalność Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej polega na wykonywaniu badań diagnostycznych dla pacjentów:
Do zadań Zakładu należy również wykonywanie badań rentgenodiagnostycznych (przy użyciu aparatów przyłóżkowych) na salach chorych w przypadku braku możliwości wykonania tego badania w zakładzie.

Produktem finalnym badania jest płyta CD z wykonanym badaniem i opisem lekarza radiologa. Poza obrazami otrzymywanymi w wersji elektronicznej istnieje również możliwość wydruku badania na błonie przy użyciu drukarki laserowej.

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania diagnostyczne przez całą dobę każdego dnia dla pacjentów oddziałów szpitalnych i oddziału Medycyny Ratunkowej.

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są w godz. 10:00 do 18:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Rejestracja Zakładu czynna jest dla pacjentów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach:
  • rejestracja RTG i USG od 8:00 do 18:00,
  • rejestracja TK i NMR od 8:00 do 14:30.

Odbiór wszystkich badań możliwy jest w godzinach 8:00 do 18:00.

Pracownicy


Kierownik Zakładu:
dr n. med. Grzegorz Meder – specjalista radiologii obrazowej

Z-ca Kierownika Zakładu:
lek. Barbara Winiarska-Jedwabińska - lekarz specjalista

Lekarze specjaliści:
dr n. med. Marta Dura
lek. Gruchała Paweł
lek. Pawlik Rafał
lek. Rzadkowolska-Gniłka Karolina
lek. Skura Wojciech
lek. Suchoń Iwona
dr. n. med. Waszak Magdalena
lek. Wrzecionkowski Michał

Lekarze rezydenci:
lek. Czosnyka Magdalena
lek. Frąckowski Łukasz
lek. Gruszka Beata
lek. Jancewicz Marta
lek. Kędziora Adrian
lek. Korbal Paweł
lek. Lange Hubert
lek. Mrozik Andrzej
lek. Pomykała Mateusz
lek. Szulc Aleksandra
lek. Szymańska Aleksandra
lek. Wolska Judyta

Technicy Elektroradiologii:
mgr Sośnicka Janina - Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii
Bugajczyk Oliwia - mgr elektroradiologii
Bylicki Łukasz - lic. elektroradiologii
Gawrońska Małgorzata - technik elektroradiologii
Grochowski Cezary - lic. elektroradiologii
Jaskulska Ewa - lic. elektroradiologii
Kiela Adam - lic. elektroradiologii
Lackner Jolanta - technik elektroradiologii
Lebioda Anna - technik elektroradiologii
Makowska Dominika - lic. elektroradiologii
Nowacka Katarzyna - technik elektroradiologii
Pniewski Adam - technik elektroradiologii
Plutka Julia - lic. elektroradiologii
Poznań Paulina - lic. elektroradiologii
Rapcewicz Paweł - lic. elektroradiologii
Rosiek Danuta - mgr elektroradiologii
Skorupka Małgorzata - technik elektroradiologii
Szyttenholm Mirosława - technik elektroradiologii
Trybuchowicz Dorota - technik elektroradiologii
Urbańska Dominika - mgr elektroradiologii
Ziemer Regina - lic. elektroradiologii
Zwierko Beata - dr n. med. i n. o zdr., technik elektroradiologii, IOR
Żybowski Mateusz - mgr elektroradiologii

Pielęgniarki:
Kobus Agnieszka - lic. spec. piel.
Marchlewska Joanna - lic. piel.
Plecha Aleksandra - lic. piel.
Wiśniewska Iwona - lic. piel.

Pracownicy Administracyjni
Gałkowska Sylwia - rejestratorka medyczna
Głysz Daria - rejestratorka medyczna
Kaleta Bożena - sekretarka medyczna
Kierzkowska Patrycja - rejestratorka medyczna
Kowalska Anna - rejestratorka medyczna
Majchrowicz Paulina - rejestratorka medyczna
Minga Jolanta - rejestratorka medyczna
Ormanowska-Bryl Julita - sekretarka medyczna
Rakocka Ewa - rejestratorka medyczna
Stachowicz Joanna - sekretarka medyczna
Tykwińska Beata - sekretarka medyczna

Badania diagnostyczne


Wykonujemy szeroką gamę badań diagnostycznych, do których należą:
Poza w/w podstawowymi badaniami obrazującymi morfologię narządów, wykonujemy również badania specjalistyczne:

Ochrona radiologiczna


Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat widoczny jest ogromny wzrost wykonywanych badań diagnostycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) pojęcie zdrowia obejmuje fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan jednostki, a nie jedynie brak choroby lub niedomagania. Oznacza to, że wykonywane badanie z wykorzystaniem promieniowania jonizującego powinno mieć wysoką wartość diagnostyczną i jednocześnie jak najmniejsze ryzyko wystąpienia efektów ubocznych.
W Zakładzie stosowane środki ochrony radiologicznej są zgodne z inicjatywą Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz oparte na obowiązujących przepisach prawnych. Nieustannie podnosimy bezpieczeństwo oraz dążymy do jak najlepszej jakości badań w dziedzinie medycyny obrazowej.
Naszym celem jest:

Nasze tomografy komputerowe są zintegrowane z systemem kontroli dawki DoseWatch. Dzięki temu opracowujemy optymalne protokoły badań oraz prowadzimy nadzór dozymetryczny pacjentów zarówno dla potrzeb dokumentacji medycznej, jak optymalizacji praktyk zawodowych. W naszym Zakładzie wdrażamy autorskie protokoły badań klatki piersiowej i badań naczyniowych, w których redukujemy dawkę promieniowania o 30% w porównaniu do protokołów standardowych oraz zajmujemy się badaniami naczyniowymi niskokontrastowymi.

Kontrola jakości


Nasz Zakład posiada opracowany i wdrożony system zarządzania jakością pod kątem wymogów prawnych odnoszących się do stosowania promieniowania jonizującego do celów medycznych. Posiadamy wysokiej klasy aparaturę pomiarową przeznaczoną do systematycznego przeprowadzania testów używanych urządzeń diagnostycznych. Dobrze opracowany i wdrożony system zarządzania jakością są gwarancją otrzymywania wysokiej jakości radiogramów.

Działalność dydaktyczna


Zakład posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz na prowadzenie stażów kierunkowych dla lekarzy innych specjalizacji.

Od 2009 r. Zakład wchodzi w skład Collegium Medicum UMK. Na terenie Zakładu prowadzone są zajęcia ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunku- Elektroradiologia., Położnictwo, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Ratownictwo.

Jako jednostka dydaktyczna dysponujemy nowoczesną literaturą (także obcojęzyczną) z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Nasze bazy danych zawierają zbiór obrazów rzadko spotykanych przypadków.