Psychologiczne Centrum Terapeutyczno-Badawcze

52 365 5868 - KIEROWNIK

52 365 5869 - PSYCHOLODZY

52 365 5339 - SEKRETARIAT

Psychologiczne Centrum Terapeutyczno-Badawcze jest jednostką Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, zlokalizowaną w Budynku Głównym – niski parter (poziom -1). Zostało powołane Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 57/2020 z dnia 28.05.2020r., funkcjonowanie rozpoczęło w sierpniu 2020.

Strukturę Psychologicznego Centrum Terapeutyczno-Badawczego tworzą:
Zespół specjalizuje się w pracy z osobami chorymi somatycznie. Pracownicy prowadzą działalność w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń zachowania, psychoedukacji, prewencji i rehabilitacji. Zajmują się także problematyką kontaktu między pracownikiem ochrony zdrowia a pacjentem (lekarz – pacjent, pielęgniarka-pacjent, fizjoterapeuta-pacjent itp.) oraz komunikowania się w zespołach specjalistów.

Pracownicy

Kierownik: dr n. hum. Anna Ratajska – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta uzależnienia od nikotyny, trener umiejętności komunikowania się
dr n. społ. Joanna Bitner-Szulc – psychoonkolog kliniczny, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej
dr n. hum. Aleksandra Bednarek-Pauszek – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy i specjalista terapii środowiskowej
dr n. o zdr. Ewelina Monastyrska-Waszak – psycholog, psychoonkolog kliniczny
mgr Monika Lutostańska – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta
mgr Ewa Sobolewska – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta
mgr Magdalena Pawlikowska – psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej
mgr Joanna Popławska – psycholog
mgr Magdalena Wensierska – psycholog, psychoonkolog kliniczny, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej
mgr Zuzanna Bułkowska – psycholog
Iwona Kubera – sekretarka medyczna
Renata Bujanowska – sekretarka medyczna

Pozostałe formy udzielanej pomocy psychologicznej:

Szpital

Ważnym obszarem naszego działania są szkolenia dla personelu, dostosowane do potrzeb pracowników naszego Szpitala.
Zajmujemy się:
Wspieramy także pracowników naszego Szpitala, a w związku z pandemią koronawirusa, wraz z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, Centrum Medycznym Gizińscy i Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, uruchomiliśmy dla pracowników opieki zdrowotnej bezpłatną pomoc psychologiczną świadczoną telefonicznie.

Praca naukowa

Poza pracą kliniczną, psycholodzy są także zaangażowani w pracę naukową. Bierzemy udział w badaniach dotyczących psychologicznego funkcjonowania pacjentów ze zróżnicowanymi chorobami somatycznymi i ich rodzin, a także skuteczności nauczania umiejętności komunikowania się. Dążymy do tego, aby opracować optymalne zasady opieki nad pacjentami.

Studenci

Prowadzimy praktyki studenckie.