Zakład Patomorfologii, Placentologii i Hematopatologii Klinicznej

52 365 5513 - KANCELARIA - PROSEKTORIUM

52 365 5510 - KIEROWNIK ZAKŁADU PATOMORFOLOGII - LEKARZE

52 365 5733 - KIEROWNIK ZESPOŁU LABORATORYJNEGO

52 365 5189 - SEKRETARIAT

52 365 5509 - SEKRETARIAT

Kierownik Zakładu Patomorfologii, Placentologii i Hematopatologii Klinicznej: dr hab. n. med. Łukasz Szylberg, prof. UMK
Kierownik Zespołu Laboratoryjnego: dr hab. n. med. Magdalena Bodnar, prof. UMK
Lokalizacja: Budynek 3
Telefon: 52 3655 509
E-mail: patomorfologia@biziel.pl

Informacje o Zakładzie

Patomorfologia jest nauką stosunkowo młodą i wyrosła ze starszej od siebie anatomii. W zakres działalności patomorfologii wchodzi poznawanie i gromadzenie danych dotyczących powstawania i rozwoju zmian chorobowych oraz ich interpretowanie w poszczególnych fazach rozwoju choroby. Wynika z tego główny cel patomorfologii - rozpoznawanie procesu chorobowego i opis morfologicznych przemian zachodzących na różnych poziomach organizmu - układowym, narządowym, komórkowym, subkomórkowym i molekularnym. W zależności od rodzaju badanego materiału, w obrębie patomorfologii wyróżnia się: Mikropatologia wykorzystuje do swych badań mikroskop świetlny z jego odmianami (fazowo-kontrastowy, fluorescencyjny, polaryzacyjny) oraz mikroskop elektronowy, transmisyjny i skaningowy. Burzliwy rozwój nauk biologicznych umożliwia stosowanie w tych badaniach metod histologicznych, histochemicznych, histoenzymatycznych, histoimmunologicznych a ostatnio także metod biologii molekularnej poprzez zastosowanie przeciwciał monoklonalnych. Dlatego też dawniej z pomocy patomorfologa korzystali lekarze wykonywujący zabiegi (chirurg, ginekolog, laryngolog, okulista), obecnie zaś diagnostykę mikroskopową wykorzystują w praktyce lekarze wszstkich specjalności.

Dzięki swym olbrzymim możliwościom diagnostycznym patomorfologia jest ważnym elementem diagnostyki klinicznej.