Lista Zakładów

Lp Nazwa Zakładu Telefony
1 Centrum Endoskopii Zabiegowej

Pokaż »
52 365 5105 - PRAC. ENDOSKOPOWA - PIELĘG. - REJESTRACJA
2 Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pokaż »
52 365 5572 - KIEROWNIK
52 365 5440 - REJESTRACJA LABORATORIUM
52 365 5354 - SEKRETARIAT
52 365 5354 - Z.CA. KIEROWNIKA
3 Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Pokaż »
52 365 5447 - KIEROWNIK
52 365 5451 - PRACOWNIA DYŻURNA
52 365 5645 - REJESTRACJA - PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA
4 Szpitalny Zakład Endokrynologii i Diabetologii

Pokaż »
52 365 5332 - GABINET EDUKACJI - DIABETOLOG
52 365 5331 - LEKARZE - ENDOKRYNOLOG
52 365 5474 - POŁOŻNE
52 365 5282 - GABINET ZABIEGOWY
52 365 5652 - PORADNIA DIABETOLOGICZNA
5 Szpitalny Zakład Krwiolecznictwa

Pokaż »
52 365 5727 - BANK KRWI
52 365 5248 - KIEROWNIK
52 365 5745 - TRANSFUZJONISTA
6 Szpitalny Zakład Patomorfologii

Pokaż »
52 365 5513 - KANCELARIA - PROSEKTORIUM
52 365 5510 - KIEROWNIK - LEKARZE
52 365 5733 - ODDZIAŁOWA
52 365 5509 - SEKRETARIAT
7 Szpitalny Zakład Rehabilitacji

Pokaż »
52 365 5424 - KIEROWNIK
52 365 5427 - REJESTRACJA NA WIZYTĘ LEKARSKĄ
52 365 5418 - REJESTRACJA NA ZABIEGI REHABILITACYJNE
52 365 5423 - Z.CA. KIEROWNIKA
8 Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pokaż »
52 365 5422 - GAB. USG NR 3
52 365 5411 - KIEROWNIK
52 365 5413 - KIEROWNIK ZESPOŁU TECHNIKÓW
52 365 5414 - LEKARZE - OPISOWNIA RTG
52 365 5857 - LEKARZE - OPISOWNIA TK
52 365 5854 - PIELĘGNIARKI - PRACOWNIA TK
52 365 5426 - REJESTRACJA - RTG i USG
52 365 5796 - REJESTRACJA TK i MR
52 365 5696 - REJESTRACJA TK i MR
52 365 5412 - SEKRETARIAT
9 Zkł. Profil. Now. Żeńskich Narządów Płciowych z Por. Cytologii i Kolposkopii

Pokaż »