Lista Zakładów

Lp Nazwa Zakładu Telefony
1 Centrum Endoskopii Zabiegowej

Pokaż »
52 365 5105 - PRAC. ENDOSKOPOWA - PIELĘG.
2 Psychologiczne Centrum Terapeutyczno-Badawcze

Pokaż »
52 365 5868 - KIEROWNIK
52 365 5869 - PSYCHOLODZY
52 365 5339 - SEKRETARIAT
3 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pokaż »
52 365 5440 - REJESTRACJA LABORATORIUM - Dni robocze (I zmiana)
52 365 5572 - KIEROWNIK
52 365 5354 - SEKRETARIAT
4 Zakład Endokrynologii i Diabetologii

Pokaż »
52 365 5332 - GABINET EDUKACJI - DIABETOLOG
52 365 5331 - LEKARZE - ENDOKRYNOLOG
52 365 5474 - POŁOŻNA I PIELĘGNIARKA
52 365 5652 - GABINET LEKARSKI
52 365 5159 - GABINET LEKARSKI
52 365 5282 - GABINET LEKARSKI
5 Zakład Krwiolecznictwa

Pokaż »
52 365 5727 - BANK KRWI
52 365 5248 - KIEROWNIK
52 365 5745 - TRANSFUZJONISTA
6 Zakład Mikrobiologii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

Pokaż »
52 365 5451 - GABINET ASYSTENTÓW
52 365 5447 - KIEROWNIK
52 365 5645 - REJESTRACJA - PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA
52 365 5545 - SEKRETARIAT
7 Zakład Patomorfologii, Placentologii i Hematopatologii Klinicznej

Pokaż »
52 365 5513 - KANCELARIA - PROSEKTORIUM
52 365 5510 - KIEROWNIK ZAKŁADU PATOMORFOLOGII - LEKARZE
52 365 5733 - KIEROWNIK ZESPOŁU LABORATORYJNEGO
52 365 5189 - SEKRETARIAT
52 365 5509 - SEKRETARIAT
8 Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pokaż »
52 365 5422 - GAB. USG NR 3
52 365 5419 - GABINET PIELĘGNIARKI
52 365 5411 - KIEROWNIK
52 365 5413 - KIEROWNIK ZESPOŁU TECHNIKÓW
52 365 5414 - LEKARZE - OPISOWNIA RTG
52 365 5857 - LEKARZE - OPISOWNIA TK
52 365 5854 - PIELĘGNIARKI - PRACOWNIA TK
52 365 5426 - REJESTRACJA - RTG i USG
52 365 5696 - REJESTRACJA TK i MR
52 365 5412 - SEKRETARIAT
9 Zakład Rehabilitacji

Pokaż »
52 365 5424 - KIEROWNIK
52 365 5427 - REJESTRACJA NA WIZYTĘ LEKARSKĄ
52 365 5418 - REJESTRACJA NA ZABIEGI REHABILITACYJNE
52 365 5423 - Z-CA KIEROWNIKA