Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

52 365 5440 - REJESTRACJA LABORATORIUM - Dni robocze (I zmiana)

52 365 5572 - KIEROWNIK

52 365 5354 - SEKRETARIAT

Kierownik: mgr Zdzisława Dominikowska
Lokalizacja: Budynek Główny, parter
Telefon: 52 365 5572
Email: laboratorium@biziel.pl

Informacje o Zakładzie


Działalność Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej polega na wykonywaniu badań diagnostycznych u pacjentów leczonych w szpitalu, skierowanych na badania przez przychodnie przyszpitalne lub placówki medyczne związane umową ze Szpitalem, a także pacjentów indywidualnych.

Ponadto pracownicy Zakładu prowadzą: Nadrzędnym zadaniem pracowników laboratorium jest: Laboratorium dysponuje wysokiej klasy, kompletnym i właściwie nadzorowanym wyposażeniem, które zabezpiecza wykonanie badań objętych zakresem świadczonych usług. Badania w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonują osoby o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu w pracy laboratoryjnej. Wszystkie oznaczane w laboratorium parametry objęte są kontrolą wewnętrzną i zewnętrzną, w tym międzynarodową kontrolą jakości RIQAS, LABQUALITY, INSTAND.

Certyfikaty uczestnictwa w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej

Labquality - Certyfikat Uczestnictwa w Programie Zewnetrznej Oceny Jakości EQA - 2021 INSTAND - Certificate of Participation - Urinary Stone Analyses (500) - Survey of 22 Oktober 2021 Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena edycji 1-4 w zakresie chemii kliniczne (arkusz 2 za rok 2021 - 10.12.2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena edycji 1-4 w zakresie chemii klinicznej (arkusz 1 za rok 2021 - 10.12.2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena edycji 1-4 w zakresie hematologii (arkusz 1 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena edycji 1-4 w zakresie hematologii (arkusz 2 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie chemii klinicznej (arkusz 1 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie chemii klinicznej (arkusz 2 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie immunochemii markerów kardiologicznych (arkusz 1 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie immunochemii markerów kardiologicznych (arkusz 2 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie immunochemii podstawowej (arkusz 1 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie immunochemii podstawowej (arkusz 2 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie immunochemii poszerzonej (arkusz 1 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie immunochemii poszerzonej (arkusz 2 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie koagulologii (arkusz 1 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie koagulologii (arkusz 2 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów techniką ISE (arkusz 1 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów techniką ISE (arkusz 2 za rok 2021) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów techniką ISE (POCT - arkusz 1) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów techniką ISE (POCT - arkusz 2) Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena w zakresie hemoglobiny glikowanej HbA1c (arkusz 1 za rok 2021) ECAT FUNDATION - External Quality Control for Assays and Tests (Von Willebrand Factor Parameters, Factor VIII inhibitor, Factor IX inhibitor, Rivaroxaban, Apixaban, Dabi) INSTAND - Certificate of Participation - IgG Subclasses (244) - Survey of 22 October 2021 INSTAND - Certificate - Haemostasis 13 - LMW Heparin (281) - Survey of 10 September 2021 INSTAND - Certificate of Participation - IgG Subclasses (244) - Survey of 21 May 2021 INSTAND - Certificate of Participation - Urinary Stone Analyses (500) - Survey of 21 May 2021 RIQAS - Certificate of Participation - Immunoassay Programme - January 2021 - June 2021 Zaświadczenie udziału w Programie Zewnetrznej Ocenie Jakości EQAhem - badanie mikroskopowe krwi obwodowej i szpiku kostnego - 23.09.2021 ECAT FOUNDATION - External Quality Control for Assay and Tests (Von Willebrand Factor Parameters, Factor VIII inhibitor, Factor IX Inhibitor, Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran) - 2020 INSTAND - Certificate - Igg Subclasses (244) - Survey of 03 June 2020 INSTAND - Certificate of Participation - IgG Subclasses (244) Survey of 21 October 2020 INSTAND - Certificate of Participation - Urine chemistry 03 (Biogene Amines) - Survey of 09 - September 2020 Labquality - Certyfikat uczestnictwa w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality - 2020 RIQAS - Certificate of Participation - Anti -TSH Receptor Programme March 2020 - February 2021 RIQAS - Certificate of Participation - Anti-TSH Receptor Programme - March 2019 - February 2020 RIQAS - Certificate of Participation - Coagulation Programme - January 2020 - December 2020 RIQAS - Certificate of Participation - Immunoassay Programme - July 2020 - December 2020 RIQAS - Certificate of Participation - Immunoassay Speciality I Programm - January 2020 - December 2020 RIQAS - Certificate of Participation - Maternal Screening Programme - July 2020 - December 2020 RIQAS - Certificate of Participation - Serology (HIV HEPATITIS) Programme - July 2020 - April 2021 RIQAS - Certificate of Participation - Serology (SYPHILIS) Programme - July 2020 - March 2021 RIQAS - Certificate of Participation - Serology (TORCH) Programme - July 2020 - April 2021 RIQAS - Certificate of Participation - Specific Proteins Programm - March 2020 - August 2020 RIQAS - Certificate of Participation - Specific Proteins Programme - October 2019 - February 2020 RIQAS - Certificate of Participation - Specyfic Proteins Programm - September 2020 - February 2021 Zaświadczenie uczestnictwa w CBOJwDL - roczna ocena w zakresie chemii klinicznej (arkusz 1) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - hemoglobina glikowana - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - immunochemia podstawowa - TSH, FT3, FT4, PSA (arkusz 1) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - immunochemia podstawowa - TSH, FT3, FT4, PSA (arkusz 2) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - immunochemia rozszerzona - (arkusz 1) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - immunochemia rozszerzona - (arkusz 2) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - parametry hematologiczne - (arkusz 1) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - parametry hematologiczne - (arkusz 2) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - parametry koagulologiczne - (arkusz 1) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - parametry koagulologiczne - (arkusz 2) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - parametry rownowagi kwasowo-zasadowej i elektrolity (arkusz 1) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - parametry równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolity (arkusz 1, aparat POCT) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - parametry równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolity (arkusz 2, aparat POCT) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - parametry równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolity (arkusz 2) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - roczna ocena w zakresie immunochemii markerów kardiologicznych (arkusz 2) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - roczna ocena w zakresie chemii klinicznej (arkusz 2) - 2020 Zaświadczenie uczestnictwa w COBJwDL - roczna ocena w zakresie immunochemii markerów kardiologicznych (arkusz 1) - 2020 Zaświadczenie udziału w Programie Zewnętrznej Ocenie Jakości EQAhem - badanie mikroskopowe krwi obwodowej i szpiku kostnego - 8.07.2020 Świadectwo COBJwDL w Łodzi - roczna ocena w zakresie chemii klinicznej (arkusz 1) - 2020 Świadectwo COBJwDL w Łodzi - roczna ocena w zakresie chemii klinicznej (arkusz 2) - 2020 LABQUALITY – certyfikat uczestnictwa w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality – 31.12.2019 – chemia, hematologia i mikrobiologia kliniczna RIQAS – Certificate of Participation – Anti-TSH Receptor Programme – September 2018_February 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Coagulation Programme – January 2019_December 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Immunoassay Programme – July 2019_December 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Immunoassay Speciality I Programme – January 2019_December 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Serology (HIV HEPATITIS) Programme – July 2018_April 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Serology (SYPHILIS) Programme – September 2018_April 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Serology (TORCH) Programme -July 2018_April 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Specific Proteins Programme – March 2019_August 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Specific Proteins Programme – September 2018_February 2019 Świadectwo COBJwDL w Łodzi – ocena roczna wytypowanych analitów chemicznych (chemia kliniczna) za rok 2019 – 09.12.2019 INSTAND – Certificate – IgG Subclasses (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) – 23 October 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Specific Proteins Programme -September 2018_February 2019

Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych