Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

52 365 5440 - REJESTRACJA LABORATORIUM - Dni robocze (I zmiana)

52 365 5572 - KIEROWNIK

52 365 5354 - SEKRETARIAT

Kierownik: mgr Zdzisława Dominikowska
Lokalizacja: Budynek Główny, parter
Telefon: 52 365 5572
Email: laboratorium@biziel.pl

Informacje o Zakładzie


Działalność Szpitalnego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej polega na wykonywaniu badań diagnostycznych u pacjentów leczonych w szpitalu, skierowanych na badania przez przychodnie przyszpitalne lub placówki medyczne związane umową ze Szpitalem, a także pacjentów indywidualnych.

Ponadto pracownicy Zakładu prowadzą: Nadrzędnym zadaniem pracowników laboratorium jest: Laboratorium dysponuje wysokiej klasy, kompletnym i właściwie nadzorowanym wyposażeniem, które zabezpiecza wykonanie badań objętych zakresem świadczonych usług. Badania w Szpitalnym Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonują osoby o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu w pracy laboratoryjnej. Wszystkie oznaczane w laboratorium parametry objęte są kontrolą wewnętrzną i zewnętrzną, w tym międzynarodową kontrolą jakości RIQAS, LABQUALITY, INSTAND.

Certyfikaty uczestnictwa w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej

LABQUALITY – certyfikat uczestnictwa w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality – 31.12.2019 – chemia, hematologia i mikrobiologia kliniczna RIQAS – Certificate of Participation – Anti-TSH Receptor Programme – September 2018_February 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Coagulation Programme – January 2019_December 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Immunoassay Programme – July 2019_December 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Immunoassay Speciality I Programme – January 2019_December 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Serology (HIV HEPATITIS) Programme – July 2018_April 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Serology (SYPHILIS) Programme – September 2018_April 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Serology (TORCH) Programme -July 2018_April 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Specific Proteins Programme – March 2019_August 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Specific Proteins Programme – September 2018_February 2019 Świadectwo COBJwDL w Łodzi – ocena roczna wytypowanych analitów chemicznych (chemia kliniczna) za rok 2019 – 09.12.2019 INSTAND – Certificate – IgG Subclasses (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) – 23 October 2019 RIQAS – Certificate of Participation – Specific Proteins Programme -September 2018_February 2019 Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie immunochemii markerów kardiologicznych (za rok 2018) - 28.12.2018 INSTAND - Certificate of Participation - Faecal Diagnostics 02 - 21 March 2018 INSTAND - Certificate of Participation - Haemostasis 07_Factor VIII - 24 January 2018 INSTAND - Certificate of Participation - Haemostasis 07_Factor VIII - 25 May 2018 INSTAND - Certificate of Participation - Haemostasis 22_Dabigatran - 25 May 2018 INSTAND - Certificate of Participation - IgG Subclasses - 24 October 2018 INSTAND - Certificate of Participation - IgG Subclasses - 25 May 2018 INSTAND - Certificate of Participation - Urine chemistry 03_Biogene Amines - 21 March 2018 RIQAS - Certificate of Participation - Immunoassay Speciality 2 Programme - January 2018_December 2018 RIQAS - Certificate of Participation - Serology (HIV HEPATITIS) Programme - June 2017_April 2018 RIQAS - Certificate of Participation - Serology (TORCH) Programme -June 2017_April 2018 RIQAS - Certificate of Participation - Coagulation Programme - January 2018_December 2018 RIQAS - Certificate of Participation - Immunoassay Programme - August 2018_December 2018 RIQAS - Certificate of Participation - Specific Proteins Programme - September 2017_February 2018 RIQAS - Certificate of Participation - Specific Proteins Programme -Aprilr 2018_August 2018 Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie hemoglobiny glikowanej HbA1c (za rok 2018) - 31.12.2018 Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie immunochemii poszerzonej (za rok 2018) - 28.12.2018 Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie koagulologii (za rok 2018) - 28.12.2018 Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów techniką ISE [aparat MLD 03-42-07] (za rok 2018) - 28.12.2018 Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów techniką ISE [aparat MLD 03-42-11] (za rok 2018) - 28.12.2018 Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna wytypowanych analitów chemicznych (chemia kliniczna) za rok 2018 - 21.12.2018 Zaświadczenie COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie hematologii (za rok 2018) - 28.12.2018 Świadectwo COBJwDL w Łodzi - ocena roczna wytypowanych analitów chemicznych (chemia kliniczna) za rok 2018 - 21.12.2018 certyfikat INSTAND - IgG Subclasses - 24 October 2018 certyfikat INSTAND - Haemostasis 07_Factor VIII - 25 May 2018 certyfikat INSTAND - Haemostasis 22_ Dabigatran i Haemostasis 23_Rivaroxaban - 25 May 2018 certyfikat INSTAND - IgG Subclasses - 25 May 2018 Świadectwo COBJwDL w Łodzi - ocena roczna wytypowanych analitów chemicznych (chemia kliniczna) za rok 2017 - 08.01.2018 Świadectwo COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie hematologii (za rok 2017) - 28.12.2017 Świadectwo COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie immunochemii markerów kardiologicznych (za rok 2017) - 28.12.2017 Świadectwo COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie immunochemii poszerzonej (za rok 2017) - 28.12.2017 Świadectwo COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie koagulologii (za rok 2017) - 28.12.2017 Świadectwo COBJwDL w Łodzi - ocena roczna w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów technikš ISE (za rok 2017) - 28.12.2017 Świadectwo COBJwDL w Łodzi - ocena roczna wytypowanych analitów chemicznych (za rok 2017) -28.12.2017 INSTAND - Haemostasis 07 - Factor VIII WF - 02 November 2017 INSTAND - Haemostasis 23 - Rivaroxaban - 02 November 2017 RIQAS - Certificate of Participation - Cardiac Programme - March 2017_August 2017 RIQAS - Certificate of Participation - Specific Proteins Programme - March 2017_August 2017 BIO-RAD - Certificate of participation - Unity Interlaboratory Comparison Program from Bio-Rad Laboratories - 2016 INSTAND - Certificate of participation - Haemostasis 07 (Factor VIII, WF) - 17 Maj 2017 INSTAND - Certificate of participation - Haemostasis 22 (Dabigatran), Haemostasis 23 (Rivaroxaban) - 17 Maj 2017 INSTAND - Certificate of participation - Haemostasis 23 (Rivaroxaban) - 17 Maj 2017 RIQAS - Certificate of Participation - Cardiac Programme - September 2016 February 2017 RIQAS - Certificate of Participation - Serology (HIV HEPATITIS) Programme - September 2016 March 2017 RIQAS - Certificate of Participation - Serology (TORCH) Programme - June 2016 March 2017 INSTAND - Certificate of participation - Fecal Diagnostics - Haemoglobin - 22 March 2017 INSTAND - Certificate of participation - Urine chemistry - Metanephrines, Vanillylmandelic Acid - 22 March 2017 INSTAND - Certificate of participation - Urine chemistry - Vanillylmandelic Acid - 22 March 2017 RIQAS - Certificate of Participation - CardiacProgramme - September 2016_February 2017 RIQAS - Certificate of Participation - Specific Proteins Programme - September 2016_February 2017 RIQAS - Certificate of Participation - Coagulation Programme - January 2016_December 2016 RIQAS - Certificate of Participation - Immunoassay Speciality 2 Programme - January 2016_December 2016 LABQUALITY - certyfikat uczestnictwa w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality - 31.12.2016 Certificate of Participation - Haemostasis 07 - Factor VIII - 26 October 2016 Zaświadczenie uczestnictwa COBJwDL - hematokryt, hemoglobina, erytrocyty, krwinki białe, krwinki płytkowe - 2016 Zaświadczenie uczestnictwa COBJwDL - markery kardiologiczne - 2016 Zaświadczenie uczestnictwa COBJwDL - parametry immunochemiczne (FT3, TSH, PSA, FT4) - 2016 Zaświadczenie uczestnictwa COBJwDL - parametry immunochemiczne (hormony, markery nowotworowe, leki i białka specyficzne) - 2016 Zaświadczenie uczestnictwa COBJwDL - parametry równowagi kwasowo-zasadowej oraz elektrolity - 2016 Zaświadczenie uczestnictwa COBJwDL - podstawowe parametry koagulologiczne - 2016 Zaświadczenie uczestnictwa COBJwDL - składniki chemiczne i glukoza na glukometrach - 2016 Certyfikat External Quality Assessment - Haemostasis VII - faktor VIII - September 2016 Zaświadczenie udziału w Programie Zew. Oceny Jakości EQAhem - badanie mikroskopowe krwi obwodowej i szpiku kostnego - 23_08_2016 Certyfikat External Quality Assessment - Haemostasis VII - May 2016 RIQAS - Certificate of Participation - Cardiac Programme - September 2015-February 2016 RIQAS - Certificate of Participation - Coagulation Programme - August-December 2015 RIQAS - Certificate of Participation - Immunoassay Speciality 2 Programme - January-December2015 RIQAS - Certificate of Participation - Serology (HIV Hepatitis) Programme - June 2015-April 2016 RIQAS - Certificate of Participation - Serology (TORCH) Programme - June 2015-April 2016 RIQAS - Certificate of Participation - Specific Proteins Programme - September 2015-February 2016 BIO-RAD Certificate - Unity Interlaboratory Comparison Program from Bio-Rad Laboratories - 2015 Certificate External Quality Assessment - Faecal Diagnostics 02 - Haemoglobin (qual) - March 2016 Certificate External Quality Assessment - Urine Chemistry 03 - March 2016 Certificate External Quality Assessment - Haemostasis VII - faktor VIII - Januar 2016 Certyfikat Labquality 31.12.2015r. Certificate External Quality Assessment - Haemostasis VII - October 2015 Zaświadczenie uczestnictwa COBJwDL - badania laboratoryjne składników chemicznych - Grudzień 2015 Zaświadczenie uczestnictwa COBJwDL - parametry immunochemiczne (hormony, markery nowotworowe, leki, białka specyficzne) - Grudzień 2015 Zaświadczenie uczestnictwa COBJwDL - parametry immunochemiczne (TSH, FT3, FT4, PSA całkowite) - Grudzień 2015 Zaświadczenie uczestnictwa COBJwDL - parametry koagulologiczne (PT, APTT, TT, fibrynogen) - Grudzień 2015 Zaświadczenie uczestnictwa COBJwDL - parametry równowagi kwasowo-zasadowej oraz elektrolitów oznaczanych techniką ISE - Grudzień 2015 EQAhem - Program Zewnętrznej Oceny Jakości w zakresie badania mikroskopowego rozmau krwi obwodowej i szpiku kostnego - lipiec 2015 RIQAS - Certificate of Participation - Specific Proteins Programme - March-August 2015 RIQAS - Certificate of Participation - Therapeutic Drugs Programme - September 2014-February 2015 RIQAS - Certificate of Participation - General Clinical Chemistry Programme - September 2014-March 2015 RIQAS - Certificate of Participation - Serology (ToRCH) Programme - June 2014-May 2015 RIQAS - Certificate of Participation - Specific Proteins Programme - September 2014-February 2015 Confirmation of Participation - Faecal diagnostics 02 - Haemoglobin - Marzec 2015 Certyfikat External Quality Assessment - Urine chemistry - Januar 2015

Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych