Centrum Endoskopii Zabiegowej

52 365 5105 - PRAC. ENDOSKOPOWA - PIELĘG.

Kierownik: dr hab. nauk med. Maria Kłopocka
Lokalizacja: Budynek Główny - parter Pawilon 1H
Telefon: 52 3655 105
Email: endoskopia@biziel.pl

Informacje o Zakładzie


W skład jednostki wchodzi Pracownia Endoskopowa oraz Poradnia Chorób Jelit.

W ramach Centrum funkcjonuje Pracownia Endoskopii oraz Poradnia Chorób Jelitowych. Nowa jednostka Szpitala prowadzi głównie działalność ambulatoryjną, a także usługową dla Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej i innych jednostek szpitalnych.

W Pracowni Endoskopowej wykonywane są badania i zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Zabezpieczono trzy łóżka do realizacji programu leczenia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna finansowanego przez NFZ oraz do wybudzeń pacjentów po zabiegach endoskopowych wykonywanych w znieczuleniu ogólnym.

Na badania pacjenci mogą być kierowani bezpośrednio przez Lekarzy Rodzinnych, co pozwala na uniknięcie długiej kolejki oczekiwania na przyjęcie w Poradniach Specjalistycznych. Zwiększenie ilości procedur wykonywanych w trybie ambulatoryjnym u pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, nie tylko skraca okres oczekiwania, ale również zmniejsza koszty związane z wykonywaniem badań.

Galeria