Zakład Krwiolecznictwa

52 365 5727 - BANK KRWI

52 365 5248 - KIEROWNIK

52 365 5745 - TRANSFUZJONISTA

Kierownik: mgr Anna Malinowska
Lokalizacja: Budynek Główny, parter
Telefon: 52 3655 727

Informacje o Zakładzie


Zakład Krwiolecznictwa zatrudnia wyższy i średni personel medyczny z dużym doświadczeniem zawodowym. Świadczy usługi na potrzeby Pacjentów szpitala.

Wykonywane badania w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej objęte są codzienną kontrolą wewnątrz laboratoryjną oraz okresową zewnętrzną kontrolą jakości: krajową i międzynarodową.

Jednym z nieodłącznych elementów leczenia szpitalnego, szczególnie operacyjnego, jest podawanie składników krwi. Ich przetaczanie, jak każde leczenie, niesie ze sobą możliwość wystąpienia powikłań. Leczenie powinno być zatem wdrożone wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia pacjenta, kiedy objawy niedoboru składników krwi nie mogą być leczone w żaden inny sposób. Mając to na uwadze wdrożyliśmy w naszym szpitalu strategię dla krwiolecznictwa, w której zaangażowany jest nie tylko personel, ale również pacjent. Zadaniem lekarza jest podjęcie decyzji o przetoczeniu nie tylko na podstawie wskaźników hematologicznych, ale także na podstawie oceny stanu klinicznego chorego. Propagując metody mobilizacji możliwości krwiotwórczych organizmu, staramy się uświadamiać naszych pacjentów, jak wiele zależy od nich samych.

Pomimo ogromnego postępu medycyny, krew wciąż jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Dlatego zachęcamy wszystkie chętne zdrowe osoby do honorowego krwiodawstwa, a naszych pacjentów zapewniamy, że ich ewentualne leczenie w żadnej sytuacji nie będzie uzależnione od oddania krwi przez rodzinę czy znajomych.

Wszelkie niezbędne informacje na temat wymogów, jakie powinien spełniać honorowy krwiodawca uzyskacie Państwo w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, tel 52 322 18 71 lub na stronie internetowej www.rckik-bydgoszcz.com.pl.