Jakość Diagnostyki

Zakłady Diagnostyczne wykorzystują aparaty najnowszej generacji, stosują udokumentowane i walidowane metody oznaczeń oparte o najnowszą i aktualną wiedzę. Badania wykonywane są przez osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych i bogatym doświadczeniu.

Wszystkie Zakłady i Pracownie Diagnostyczne Szpitala poddają się systematycznie kontroli jakości. Poszczególne Zakłady uczestniczą w niezależnych programach kontroli jakości badań zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Certyfikaty potwierdzające wysoką jakość uzyskanych wyników badań wydawane są raz w roku i systematycznie aktualizowane w kolejnych latach.

Poddawanie się kontroli jakości badań przez poszczególne jednostki Szpitala jest dodatkowym gwarantem, że procesy diagnostyczne przebiegają w sposób prawidłowy, wyniki są wiarygodne i odpowiadają jakościowo potrzebom diagnostyki.

Certyfikaty potwierdzające wiarygodność badań znajdują się w zakładkach poszczególnych jednostek Szpitala.