Dotacja celowa - COVID-19


Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitalnego Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej o Pracownię Genetyczną wykorzystywaną w diagnostyce molekularnej zakażeń w związku z COVID-19”

Nr umowy: DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/11/101
Podpisanie umowy: 13 kwietnia 2021 r.
Instytucja finansowa: Ministerstwo Zdrowia
Beneficjent: Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Wartość zadania inwestycyjnego: 1 740 490,38 zł
Wysokość dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia: 1 534 477,00 zł
Środki własne Szpitala: 206 013,38 zł

Planowana realizacja rzeczowa zadania inwestycyjnego: do 30 listopada 2021 r.

Celem zadania jest rozbudowa Szpitalnego Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej o Pracownię Genetyczną wykorzystywaną w diagnostyce molekularnej SARS-CoV-2, co umożliwi włączenie Szpitalnego Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej do wykazu laboratoriów COVID przy Ministrze Zdrowia.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje roboty budowlane i wyposażenie powstałego obiektu. Roboty budowlane polegają na zwiększeniu powierzchni użytkowej obecnego Szpitalnego Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej o obszar niezbędny do utworzenia Pracowni Genetycznej.

Wyposażenie:

Beneficjent, realizując zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szpitalnego Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej o Pracownię Genetyczną wykorzystywaną w diagnostyce molekularnej zakażeń w związku z COVID-19”, dąży do wzmocnienia posiadanej infrastruktury medycznej, w tym infrastruktury Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej, a tym samym, poprzez zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz badań diagnostycznych, do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.