Bezpieczeństwo Pacjenta

Bezpieczeństwo pacjenta korzystającego z usług naszej placówki jest priorytetem dla zarządu szpitala i wszystkich jego pracowników.
Błędów medycznych nie da się wyeliminować całkowicie, mimo najbardziej zaawansowanych technologii, najnowocześniejszego sprzętu i pełnych kwalifikacji personelu. Poddając się procesowi akredytacji zależało nam jednak na tym, żeby tych błędów było jak najmniej, by jak najskuteczniej im zapobiegać i je redukować. Certyfikat akredytacyjny, który otrzymaliśmy w 2014 r. jest potwierdzeniem, że jednostka spełnia kryteria jakości narzucone przez standardy akredytacyjne i stosuje się do nich w codziennym działaniu. Dzięki stosowaniu w praktyce wypracowanych wzorców postępowania, staliśmy się w pełni odpowiedzialni za jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta jako podmiotu i partnera.

Bezpieczeństwo stanowi ten wymiar jakości, który jest najbardziej ceniony przez pacjentów i ich rodziny. Potwierdza to otrzymany przez szpital w maju 2017 r. certyfikat "Laur społecznego zaufania".
W grudniu 2016 r. szpital po raz kolejny został laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali w kategorii "Szpitale zabiegowe, wielospecjalistyczne i onkologiczne" organizowanego przez Dziennik "Rzeczpospolita" oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i otrzymał certyfikat "Bezpieczny Szpital 2016".

Aktualnie jako jedyny z bydgoskich szpitali zakwalifikował się do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów i jakości bezpieczeństwa opieki" część "Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki". W ramach tego projektu personel medyczny szpitala od czerwca 2017 r. do marca 2019 r. będzie miał możliwość skorzystać ze szkoleń specjalistycznych na temat bezpieczeństwa opieki zdrowotnej pacjentów i monitorowania zdarzeń niepożądanych.

Działania podejmowane przez zarząd i personel szpitala mają sprawić, by każdy pacjent miał poczucie, że będzie leczony bezpiecznie, z najwyższym zaangażowaniem i z poszanowaniem jego godności.