Wymagane Dokumenty

Skierowanie do Poradni Specjalistycznej (oprócz ginekologii).

Dowód osobisty.

Aktualne ubezpieczenie (weryfikacja elektroniczna w systemie e-Wuś).