Poradnia Ortopedyczna, Wad Postawy z Preluksacją

Godziny Pracy

poniedziałek: 09:00-14:00
wtorek: 09:00-14:00
środa: 09:00-14:00
czwartek: 09:00-14:00
piątek: 09:00-14:00

Telefony

tel. rejestracja: 52 36 55 - 997, 998, 999

Poradnia podlega pod:
  Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu