Wyżywienie

Pacjentom hospitalizowanym Szpital zapewnia całodobowe, bezpłatne wyżywienie.

Żywienie pacjenta rozpoczyna się w dniu przyjęcia od obiadu, a kończy się w dniu wypisu.

Dział Żywienia Szpitala w lipcu 2017r po raz kolejny otrzymał certyfikat na zgodność z wymaganiami Codex Alimentarius w zakresie żywienia zbiorowego.

Żywienie medyczne jest integralną częścią terapii. Jego celem jest poprawa i/lub utrzymanie stanu odżywienia pacjenta, co ma istotne znaczenie w procesie zdrowienia.

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiednią dietę, stosowną do wieku i stanu zdrowia.

Dodatkowe posiłki domowe mogą stać się przyczyną wielu nieprzyjemnych następstw. Dlatego w tej sprawie prosimy o skonsultowanie się z lekarzem lub pielęgniarką.

Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych otrzymują średnio 3 - 5 posiłków dziennie spośród kilkunastu diet. Na każdym z oddziałów znajdują się lodówki dla chorych przeznaczone do przechowywania żywności. Prosimy o przestrzeganie zasad korzystania z lodówki. Zapewni to wszystkim pacjentom utrzymanie właściwej jakości przechowywanej żywności.

Posiłki szpitalne przygotowywane są w kuchni naszego szpitala zgodnie z systemem HACCP. Transportowane są do oddziałów w wózkach bemarowych, pozwalających zachować właściwą temperaturę od momentu przygotowania do podania pacjentowi. Aby mieć możliwość spożycia ciepłego posiłku prosimy, aby pacjenci przebywali w salach chorych w zaplanowanych porach podawania posiłków, tj. w godzinach:

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Wygodne spożycie posiłku ułatwiają stoliki przy szafkach przyłóżkowych. Pacjentom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków towarzyszą pielęgniarki, dietetyczki lub personel pomocniczy. Za zgodą personelu medycznego, udział w karmieniu mogą brać również bliscy chorego.

Zapewnieniu właściwego żywienia sprzyja codzienna kontrola posiłków przez dietetyków szpitalnych (kontrola ilościowa i jakościowa). Prowadzona jest także stała dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji całości sprzętu wykorzystywanego przy produkcji i obrocie żywności.