Przystosowane Toalety

W holu głównym szpitala znajdują się toalety przystosowana dla osób niepełnosprawnych.