Parking

Parking jest płatny. Opłaty za parkowanie obowiązują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w następujących stawkach:

a) stawkę podstawową dla osób parkujących na podstawie biletów parkingowych ustala się na kwotę 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę parkowania.
b) stawkę podstawową dla osób parkujących na podstawie abonamentów ustala się w wysokości:
- dla osób parkujących na podstawie abonamentów pracowniczych - 10 zł za każdy miesiąc parkowania pojazdu
- dla pacjentów hospitalizowanych w jednostkach organizacyjnych Szpitala - 14 zł za każdy rozpoczęty tydzień parkowania pojazdu

Zwolnieni od opłat za parkowanie są:
a) inwalidzi posiadający ważne zaświadczenie o inwalidztwie (dokument, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wzorów kart parkingowycn dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. 2004 nr 67 poz. 616)
b) karetki pogotowia i transport sanitarny
c) pojazdy Straży Pożarnej, Pclicji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i innych służb wjeżdżających na teren parkingu w związku z wykonywaniem czynności służbowych
d) pojazdy zaopatrzenia Szpitala, pojazdy podmiotów świadczących usługi na rzecz Szpitala i pojazdy Zarządu Szpitala
e) karawany pogrzebowe
f) użytkownicy pojazdów korzystający z parkingu w czasie nie przekraczającym 15 minut (nie wjeżdżający na teren odgrodzony drugim szlabanem).

Teren Szpitala jest podzielony na 3 strefy:
Strefa I: to zespół parkingów odpłatnych dla interesantów, zlokalizowany od wjazdu z ul. Ujejskiego do portierni murowanej.
Strefa II: to zespół parkingów służbowych, zlokalizowanych od portierni murowanej w kierunku Budynku nr 7 (Pawilonu). W tej strefie jest również parking dla dyżurantów.
Strefa III: dla pacjentów i ich rodzin zgłaszających się na Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej, zlokalizowany przy Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej. (Aby wjechać na ten parking należy zaraz po wjeździe na teren Szpitala od razu skręcić w prawo kierując się na Izbę Przyjęć, a następnie w lewo, w dół pod Izbę Przyjęć.)