Palenie na terenie Szpitala

Na podstawie art.5 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 96.10.55 z późn. zm.)
Zabrania się w obiektach i na terenie całego Szpitala palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.