Osoby Niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne po okazaniu przy wjeździe na teren szpitala aktualnej legitymacji inwalidzkiej, są uprawnione do korzystania z przyszpitalnego parkingu bez uiszczania opłaty.

Trzy wejścia do budynku głównego oraz wejście do Budynku 7A (pawilonu "C") wyposażone są w podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Wejście na Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej z Izbą Przyjęć posiada dodatkowo automatyczne drzwi, dwuskrzydłowe, otwierane na fotokomórkę.

W szpitalu znajduje się system wind, w tym jedna winda przeznaczona wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, kursująca między poziomami : niski parter - parter - I piętro, gdzie znajduje się m.in. zespół poradni przyszpitalnych, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz Szpitalny Zakład Rehabilitacji.
W holu głównym szpitala znajdują się toalety przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Jeden z aparatów telefoniczny, w holu głównym szpitala, umieszczony jest na wysokości umożliwiającej korzystanie z niego osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Wśród pracowników naszego szpitala są osoby posługujące się językiem migowym.
Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego prosimy zgłaszać, w miarę możliwości przed planowaną wizytą w szpitalu, kontaktując się z panią mgr Justyną Antoniewicz.Informacje dla osób niepełnosprawnych - 52 36 55 901
Informacje dla osób niepełnosprawnych - justyna.antoniewicz@biziel.pl