Odwiedziny

Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień "Regulaminu dla osób odwiedzających" lub wskazówek personelu medycznego mogą zostać WYPROSZONE.