Miejsca Parkingowe

Zwolnione od opłat za parkowanie są osoby niepełnosprawne legitymujące się karta parkingową dla osoby niepełnosprawnej (dokument, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.