Miejsca Parkingowe

Zwolnieni od opłat za parkowanie są inwalidzi posiadający ważne zaświadczenie o inwalidztwie (dokument, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. 2004 nr 67 poz. 616).