Mechaniczna Trombektomia

Mechaniczna Trombektomia w ostrym udarze niedokrwiennym

Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu
Kontakt telefoniczny do Oddziału Neurologii: 697-093-586, 52-3655-566, 52-3655-567, 52-3655-767
Kontakt telefoniczny do SOR (Izba Przyjęć): 52-3655-493

Udar niedokrwienny mózgu w części przypadków jest powodowany niedrożnością dużego naczynia wewnątrzczaszkowego. Dowiedziono, że mechaniczna trombektomia, czyli usunięcie zakrzepu z naczynia znacznie poprawia szansę na odzyskanie sprawności po udarze. W badaniach naukowych prowadzonych w USA oraz w Unii Europejskiej udowodniono, że mechaniczna trombektomia
w ciągu 6 pierwszych godzin od wystąpienia udaru zwiększa szansę poprawy stanu zdrowia pacjenta - w szczególności zmniejszenie późniejszego stopnia niesprawności.

Niedrożność dużego naczynia wewnątrzczaszkowego należy podejrzewać u chorych z deficytem co najmniej 6 punktów w skali NIHSS i /lub hiperdensyjnej tętnicy mózgowej. W celu potwierdzenia niedrożności naczynia należy wykonać angio-CT lub angio-NMR. Jeśli pacjent kwalifikuje się do trombolizy dożylnej, należy bezzwłocznie rozpocząć wlew i przekazać chorego do ośrodka wykonującego zabieg. Pacjenta należy przekazać bez oczekiwania na efekt trombolizy dożylnej.

O ile jest to możliwe badanie obrazowe naczyń powinno objąć oprócz tętnic wewnątrzczaszkowych także tętnice szyjne. Pozwala to na ocenę współistniejących patologii tętnic szyjnych uniemożliwiających dojście do zamkniętego naczynia i ustalenie optymalnego podejścia.
W przypadku zawału mózgu o nieznanym czasie wystąpienia, można się wspomóc badaniem NMR (sekwencje DWI ,FLAIR, T2), które może określić nadostrą fazę udaru pozwala nam w wybranych przypadkach zakwalifikować chorego do trombektomii mechanicznej.
Jeśli pacjent przyjmuje nowe doustne antykoagulanty (bezpośrednie inhibitory trombiny, inhibitory czynnika Xa), trombektomię można wykonać natychmiast jako zabieg ratujący życie.

Przebyty uraz, oraz przebyta operacja (w tym naczyniowa) nie są przeciwwskazaniem do trombektomii niezależnie od czasu wystąpienia. W przypadku kwalifikacji pacjenta do trombektomii mechanicznej proszę pobrać i wypełnić załączony protokół.

Protokół Leczenia


UWAGA !!!
W związku z przejściowym brakiem możliwości wykorzystania lądowiska dla śmigłowców LPR w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, w przypadku konieczności przewiezienia chorego transportem lotniczym, Lekarz Kierujący po zamówieniu transportu lotniczego, dodatkowo zawiadamia telefonicznie Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego o konieczności przewiezienia chorego z lądowiska Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza do Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela
Telefon do WKRM: 47 756 00 90

Należy wystawić dodatkowe skierowanie na transport (załącznik), na którym należy wpisać w pkt. 4 tabeli: „kontynuacja transportu lotniczego”

Pogotowie Lotnicze: https://www.lpr.com.pl/ezt/
Zlecenie Transportu


Film