Infokiosk

Interaktywny punkt informacyjny dla Pacjentów - "Infokiosk", znajduje się w holu głównym szpitala – wejście od strony rejestracji do poradni, przy "InMedio".