Wyniki Przetargów

(11.06.2019)

Dostawa materiałów budowlanych i metalowych

Wynik postępowania

Postępowanie w trybie do 30 000 euro na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów - Odpady gastronomiczne, pokonsumpcyjne - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia o kodzie 16 03 80 / Surowce i produkty nie nadające się do spożycia - oznaczone kodem 02 02 03 oraz użyczenie pojemników.

Ogłoszenie wyniku postępowania (10.05.2019)

Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

(18.04.2019)

Usługi prawnicze w zakresie badań klinicznych

(16.04.2019)

Dostawa mebli biurowych – drewnianych i krzeseł

znalezionych: 1080 na 216 stronach
«     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     »