Wyniki Przetargów

(17.10.2017)

Obsługa serwisowa urządzeń medycznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania. (12.10.2017)

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz nośników danych i baterii

(05.10.2017)

Dostawa środków do utrzymania czystości, środków do mycia maszynowego i dezynfekcji naczyń, środków higieny osobistej i pielęgnacyjnych pacjenta

Ogłoszenie o wyniku postępowania. (27.09.2017)

Dostawa kaniul dożylnych

(15.09.2017)

Dzierżawa terenu o powierzchni 70 m2 z przeznaczeniem na postój taksówek (5 stanowisk)

znalezionych: 1080 na 216 stronach
«     14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28     »