Ochrona osób i mienia wraz z obsługą szatni ogólnodostępnych, obsługą szpitalnej centrali telefonicznej oraz wsparciem w zabezpieczeniu przeciwpożarowym

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (15.10.2019)

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.10.2019)

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (21.10.2019)

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.10.2019)

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.10.2019)

  2. SIWZ (15.10.2019)

  3. Załączniki do SIWZ

      Zał. 1 - przedmiot zamówienia (Plik pobrano: 72 razy)

  4. Modyfikacje

  5. Pytania i odpowiedzi

  6. Informacje

  7. Odwołania

  8. Wynik Przetargu Ogłoszenie wyniku postępowania (21.11.2019) (2019-11-22 12:20:00)

  9. Informacja z otwarcia ofert (29.10.2019)