Postępowanie w trybie do 30 000 euro na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów - Odpady medyczne oznaczone kodami: 18 01 03*, 18 01 02*, 18 01 08*, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 04, 18 01 01, 18 01 09 oraz użyczenie pojemników.

  1. Ogł. do 30 tys. Euro Ogłoszenie

  2. SZ Specyfikacja zamówienia

  3. Zał.do SZ

      Przedmiot zamówienia (Plik pobrano: 32 razy)

  4. Modyfikacje

  5. Pytania

  6. Informacje

  7. Inne