Oferty Pracy

Klauzula informacyjna

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PRACY.
NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: KLINIKA GASTROENTEROLOGII.
STANOWISKO: PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA.

Dokumenty należy składać w terminie: od dnia ogłoszenia do dnia 02.11.2020 r., w godzinach od 0800 do 1400 w Kancelarii Szpitala (lub przesłać pocztą na adres szpitala), w kopercie z adnotacją: "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Gastroenterologii".

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PRACY.
NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: KLINIKA NEUROCHIRURGII I NEUROLOGII – ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII.
STANOWISKO: PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA.

Dokumenty należy składać w terminie: od dnia ogłoszenia do dnia 02.11.2020 r., w godzinach od 0800 do 1400 w Kancelarii Szpitala (lub przesłać pocztą na adres szpitala), w kopercie z adnotacją: "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Neurochirurgii i Neurologii – Oddział Neurochirurgii".

POŁOŻNA ODDZIAŁOWA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PRACY.
NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: KLINIKA POŁOŻNICTWA, CHORÓB KOBIECYCH I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ.
STANOWISKO: POŁOŻNA ODDZIAŁOWA.

Dokumenty należy składać w terminie: od dnia ogłoszenia do dnia 02.11.2020 r., w godzinach od 0800 do 1400 w Kancelarii Szpitala (lub przesłać pocztą na adres szpitala), w kopercie z adnotacją: "Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej".

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PRACY.
NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: KLINIKA UROLOGII.
STANOWISKO: PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA.

Dokumenty należy składać w terminie: od dnia ogłoszenia do dnia 02.11.2020 r., w godzinach od 0800 do 1400 w Kancelarii Szpitala (lub przesłać pocztą na adres szpitala), w kopercie z adnotacją: "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Urologii".

MALARZ-MURARZ

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY.
NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY.
STANOWISKO: MALARZ-MURARZ.

Dokumenty należy składać w terminie: od dnia ogłoszenia do dnia 31.12.2020 r., w godzinach od 0800 do 1400 w Kancelarii Szpitala (lub przesłać pocztą na adres szpitala), w kopercie z adnotacją: "Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi – rekrutacja w Dziale Administracyjno-Technicznym – malarz-murarz". Osoba do kontaktu: 600573185 od godz. 700 do godz. 1400.

znalezionych: 9 na 2 stronach
«     1    2     »

Archiwum ofert pracy