Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-10-04 do 2011-10-18
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
 • lekarzy w: Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej (1osoba), Oddziale Klinicznym Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (1osoba)
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.11.2011r.


oferta, formularze

Komunikat

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-08-31 do 2011-09-15
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
 • lekarzy w: Przychodni Alergologicznej (1osoba), Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" (7 osób: pełen zakres świadczeń, 1 osoba pełnienie funkcji koordynatora, 7 osób obsługa dyżurów), Centrum Endoskopii Zabiegowej (1 osoba), Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych: wykonywanie badań Duplex Scan (1osoba), Szpitalnym Zakładzie Patomorfologii: wykonywanie biopsji cienkoigłowej z oceną histopatologiczną (1 osoba), Oddziale Neurologii i Leczenia Padaczki z Pododdziałem Udarowym: badania EMG z opisem (1 osoba)
 • pielęgniarki/położne w zakresie usług pielęgniarskich/położniczych w: Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (1 osoba); Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych (5 osób); Oddziale Neurologii i Leczenia Padaczki z Pododdziałem Udarowym (8 osób); Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (8 osób); Klinice Kardiologii (1 osoba), a także w zakresie usług pielęgniarskich w Klinice Kardiologii i wykonywania badań koronografii, angioplastyki, cewnikowania jam serca w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Kliniki Kardiologii (1 osoba)
 • pielęgniarki w zakresie dyżurów pod telefonem w  Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Kliniki Kardiologii (3 osoby)
 • ratowników medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie usług ratownictwa medycznego (5 osób)
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.10.2011r.


oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-06-06 do 2011-06-17
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:
 • lekarzy w: Poradni Patologii Ciąży (3 osoby), Poradni Ginekologii Onkologicznej (4 osoby) Klinice Kardiologii (1 osoba), Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (1 osoba)
 • lekarzy: na wykonywanie badań Duplex Scan w Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych (7 osób), wykonywanie zabiegów otochirurgicznych: w zakresie ucha zewnętrznego, zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie ucha środkowego, innych zabiegów w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej (1 osoba), konsultacje w zakresie mikrobiologii klinicznej (diagnostyka i leczenie zakażeń) (1 osoba)
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.07.2011r.


oferta, formularze

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-05-09 do 2011-05-16
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:
 • Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej (1 osoba)
 • Oddział Kliniczny Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (1 osoba)
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.06.2011r.


oferta, formularze

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-04-11 do 2011-04-18
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej z Poddziałami Urologii i Leczenia Oparzeń (1 osoba)
 • Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych - pełen zakres (1osoba)
 • Oddział Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem ,"N" - pełen zakres (14 osób)
 • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego: konsultacje torakochirurgiczne, diagnozowanie śródoperacyjne torakochirurgiczne, wykonywanie lub asystowanie przy zabiegach torakochirurgicznych (2 osoby)
 • Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych: zabiegi endoskopowe u chorych z krwawieniem z górnego odcina przewodu pokarmowego (1 osoba).
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.05.2011r.


oferta, formularze

znalezionych: 806 na 162 stronach
«     146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162     »