Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-11-28 do 2011-12-06
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań z zakresu pulmonologii, radiologii, patomorfologu, genetyki, badań do programu badań prenatalnych, badań w kierunku wykrywania trombofilii, badań wykonywanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i w pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz konsultacji specjalistycznych dla Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Jana Biziela.
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2012r.


Unieważniony

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-11-25 do 2011-12-15
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
  • lekarzy w: Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych (1 osoba), Klinice Kardiologii (1 osoba), Oddziale Klinicznym Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego (1 osoba), Poradni Neurologii Dziecięcej (1 osoba), Poradni Diagnostyki i Terapii Wad Płodu (4 osoby), Poradni Ginekologii Onkologicznej (6 osób), Poradni Patologii Ciąży (2 osoby), Szpitalnym Zakładzie Endokrynologii i Diabetologii (1 osoba),
  • lekarzy: na udzielenie świadczeń z zakresu: konsultacji dermatologicznych (1 osoba), konsultacji psychiatrycznych (1 osoba), wykonywania kolposkopii w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów Żeńskich Narządów Płciowych z Poradnią Cytologii i Kolposkopii (2 osoby), wykonywania zabiegów endowaskularnych w Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego (1 osoba), wykonywanie elektroterapii, implantacji stymulatorów i kardiowerterów (JGP E31,E32 E33, E34, E47) w Klinice Kardiologii (4 osoby), wykonywanie opisów EKG - holter w Oddziale Neurologii i Leczenia Padaczki z Pododdziałem Udarowym (1 osoba), dyżurów w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej (1 osoba), dyżurów niestacjonarnych z interwencjami pełnionymi w ramach Zespołu Endoskopowego Do Tamowania Krwawień Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego w Klinice Gastroenterologii (5 osób) oraz w Klinice Chirurgii Ogólnej (4 osoby), usług w zakresie chirurgii naczyniowej (2 osoby), na koordynowanie pracy w Klinice Chirurgii Ogólnej (1 osoba);
  • pielęgniarki/położne w zakresie usług pielęgniarskich/położniczych w: Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (7 osób); Oddziale Neurologii i Leczenia Padaczki z Pododdziałem Udarowym (1 osoba); Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem "N" (8 osób);
  • mgr fizjoterapii w Oddziale Neurologii i Leczenia Padaczki z Pododdziałem Udarowym (1 osoba).
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2012r.


oferta, formularze

KOMUNIKAT

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu: lekarze, fizjoterapeuta, pielęgniarki

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu: lekarze

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-11-04 do 2011-11-14
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Centrum Endoskopii Zabiegowej oraz pełnienie dyżurów stacjonarnych w Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych (1osoba).
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.12.2011r.


oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-10-28 do 2011-11-14
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Klinicznym Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (1osoba).
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.12.2011r.


oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-10-07 do 2011-10-18
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie konsultacji internistycznych przez 1 lekarza w Oddziale Neurologii i Leczenia Padaczki z Pododdziałem Udarowym i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty:
  • Lekarzy wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, posiadających specjalizację II w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.11.2011r.


oferta, formularze

Komunikat

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu

znalezionych: 806 na 162 stronach
«     146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162     »