Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-12-28 do 2012-01-05
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie badań i zabiegów wewnątrznaczyniowych wymagających kontroli radiologicznej w ramach grupy Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47, Q48 (2 osoby)
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 16.01.2012r.


oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-12-08 do 2011-12-22
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania:badań rezonansumagnetycznego,procedur kardiologicznych (JGP, E36)dla Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Jana Biziela.
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2012r.


oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-12-07 do 2011-12-20
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań z zakresupulmonologii, radiologii, patomorfologii, genetyki, badań do programu badań prenatalnych,badań w kierunku wykrywania trombofilii, badań wykonywanych w Zakładzie MedycynyNuklearnej i w pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz konsultacji specjalistycznych dlaSzpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Jana Biziela.
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2012r.


oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-12-01 do 2011-12-12
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie usług pielęgniarskich w Klinice Chirurgii Ogólnej (5 osób).
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2012r.


oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-11-28 do 2011-12-06
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych badań z zakresu pulmonologii, radiologii, patomorfologu, genetyki, badań do programu badań prenatalnych, badań w kierunku wykrywania trombofilii, badań wykonywanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i w pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz konsultacji specjalistycznych dla Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Jana Biziela.
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.01.2012r.


Unieważniony

znalezionych: 800 na 160 stronach
«     144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160     »