Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-02-08 do 2012-02-13
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w zakresie wykonywania zabiegów leczniczych obejmujących plazmaferezę, cytaferezę (leukaferezę, trombaferezę, PBSC) leczniczą automatyczną, erytroferezę leczniczą, pobieranie krwi w ramach zabiegu autotransfuzji, pojedynczych zabiegów aferezy leczniczej (pobierani krwi, preparatyka, reinfuzja) orazwykonanie badań wirosologicznych (w tym kiły) do autotransfuzji wraz z kosztem pojemnika
Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń:
od dnia 15.02.2012r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-02-01 do 2012-02-13
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
  • Lekarzy w Poradni Neurologii Dziecięcej z konsultacjami z zakresu neurologii dziecięcej (1 osoba), Centrum Endoskopii Zabiegowej z pełnieniem dyżurów w Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych (1 osoba), Klinice Kardiologii- świadczenia dyżurowe (1 osoba),
  • Pielęgniarki/położne w zakresie usług pielęgniarskich/ położniczych w: Oddziale Klinicznym Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (4 osoby); Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka z Wyjazdowym Zespołem "N" (24 osoby), Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych (5 osób)
  • Techników RTG w zakresie usług diagnostycznych w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej ( 10 osób)
  • Techników RTG w zakresie usług diagnostycznych w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, oraz na wykonywanie badań angiografii i angioplastyki w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Kliniki Kardiologii (4 osoby)
  • Techników RTG w zakresie usług diagnostycznych w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, oraz na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego w Oddziale Klinicznym Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (2 osoby)
  • Techników RTG w zakresie usług diagnostycznych w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, oraz na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego i badań densytometrycznych w Oddziale Klinicznym Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (2 osoby)
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.03.2012r.


oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu - lekarze

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu - pielegniarki

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu - technicy rtg

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-01-30 do 2012-02-06
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania zabiegów leczniczych obejmujących plazmaferezę, cytaferezę(leukaferezę, trombaferezę, PBSC ) leczniczą automatyczną, erytroferezę leczniczą, pobieranie krwi w  ramach zabiegu autotransfuzji, pojedynczych zabiegów aferezy leczniczej (pobieranie krwi, preparatyka, reinfuzja) oraz wykonywanie badań wirusologicznych (w tym kiry) do autotransfuzji wraz z kosztem pojemnika.
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 15.02.2012r.


oferta, formularzeInformacja o odwołaniu konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-01-30 do 2012-02-10
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania hemodializ dla pacjentów z ostrą niewydolnością nerek.
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 15.02.2012r.


oferta, formularze

Rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2011-12-29 do 2012-01-18
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr J. Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
  • lekarzy świadczenia w ramach: dyżurów niestacjonarnych z interwencjami w Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych (3 osoby), dyżurów stacjonarnych w Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej (1 osoba)
  • lekarzy świadczenia w: Oddziale Klinicznym Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka z Wyjazdowym Zespołem "N" (17 osób), Klinice Chirurgii Ogólnej (1 osoba)
  • lekarzy świadczenia z zakresu: chirurgii onkologicznej (1 osoba), chirurgii naczyniowej (1 osoba), badań angiograficznych przepływów wewnątrzczaszkowych odgałęzień tętnic szyjnych wewnętrznych i tętnic kręgowych (lekarze kardiolodzy - 2 osoby), świadczeń polegających na stwierdzeniu trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu u potencjalnego dawcy w ramach komisji orzekającej o śmierci mózgu (specjalista neurochirurg - 5 osób)
  • pielęgniarki/położne w zakresie usług pielęgniarskich/ położniczych w: Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (36 osób); Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych (12 osób)
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.02.2012r.

Oferty należy składać w terminie do do 05.01.2012r. do godz. 13:00 - w zakresie udzielania świadczeń dot. dyżurów niestacjonarnych z interwencjami w Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych oraz dyżurów stacjonarnych w Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej. W pozostałych zakresach do 18.01.2012r. do godz. 14:00
oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu: lekarze - Oddział Noworodków

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu: lekarze

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu: pielęgniarki

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu: pielęgniarki - Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii

znalezionych: 800 na 160 stronach
«     144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160     »