Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-04-12 do 2012-04-18
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
  • lekarzy wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, posiadających specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.05.2012 r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-03-30 do 2012-04-16
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
  • lekarzy w zakresie: udzielania konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym (1osoba), konsultacji torakochirurgicznych, wykonywania zabiegó w z zakresu torakochirurgii lub asystowaniu przy nich, diagnozowania śródoperacyjnego torakochirurgicznego (1osoba),
  • pielęgniarki/ położne w zakresie usług pielęgniarskich/ położniczych w:   - Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (1 osoba);
      - Klinice Kardiologii ( 2 osoby)
  • pielęgniarki w zakresie usług pielęgniarskich, wykonywania badań, oraz na pełnienie dyżurów pod telefonem w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Kliniki Kardiologii (3 osoby);
Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.05.2012 r.


oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu: lekarze

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu: pielęgniarki

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-03-30 do 2012-04-12
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
w zakresie badań specjalistycznych w neonatologii

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 16.04.2012r.

Do składania ofert zaproszone są podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654)
Proponowany okres zawarcia umów o udzielanie świadczeń: 12 m-cy


oferta, formularze

rozstrzygnięcie

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-02-29 do 2012-03-16
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
  • Lekarzy Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej (2 osoby), Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - świadczenia dyżurowe (1 osoba), Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - zakładanie wkłuć centralnych, opiekę nad pacjentami OKMR, konsultacje w Konsultacyjnej Poradni Anestezjologicznej (25 osób).

  • Pielęgniarki/położne w zakresie usług pielęgniarskich/położniczych w: Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym (8 osób), Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego (10 osób).
Przewidywany terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.04.2012r.


oferta, formularze

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu - lekarze

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu - pielegniarki

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-02-09 do 2012-02-20
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w postaci pełnienia dyżurów stacjonarnych w Oddziale Klinicznym Medycyny Ratunkowej i Klinice Chirurgii Ogólnej (1 osoba)
z przewidywanym terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.03.2012 r.
i zaprasza do składania ofert uprawnione podmioty:
  • Lekarzy wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, posiadających specjalizację II lub I stopnia albo tytuł specjalisty chirurgii ogólnej lub rozpoczętą specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej.

oferta, formularz

rozstrzygnięcie

znalezionych: 800 na 160 stronach
«     144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160     »