Konkursy Ofert

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-05-07 do 2012-05-31
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
 • 1. pielęgniarki/położne: w zakresie usług pielęgniarskich/położniczych w Bloku Operacyjnym (1 osoba).
  Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.06.2012 r.

 • 2. pielęgniarki/położne: w zakresie usług pielęgniarskich/położniczych w:
  - Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (35 osób),
  - Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego (10 osób).
  Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.07.2012 r.oferta, formularze

rozstrzygnięcie - piel. blok operacyjny

rozstrzygnięcie - piel. neurochir.

rozstrzygnięcie - piel. OIOM

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-04-27 do 2012-05-18
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
 • lekarzy: w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej (1 osoba), Oddziale Klinicznym Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych (8 osób), w zakresie wykonywania zabiegów hybrydowych w obrębie naczyń obwodowych w ramach procedury JGP Q11 (2osoby).

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.06.2012 r.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie konkursu

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-04-27 do 2012-05-11
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań MR

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 15.05.2012r.

Do składania ofert zaproszone są podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.201 Ir. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654)

Proponowany okres zawarcia umów o udzielanie świadczeń: 12 m-cy


oferta, formularze

rozstrzygnięcie

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-04-23 do 2012-04-27
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie wykonywania badań genetycznych whematologii i do realizacji programu badań prenatalnych

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.05.2012r.

Do składania ofert zaproszone są podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.201 Ir. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654)

Proponowany okres zawarcia umów o udzielanie świadczeń: 12 m-cy


oferta, formularze

rozstrzygnięcie

  Udzielanie świadczeń przez:

Termin:
od 2012-04-16 do 2012-04-24
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie badań specjalistycznych w neonatologii.

Przewidywany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: od dnia 01.05.2012r.

Do składania ofert zaproszone są podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654).

Proponowany okres zawarcia umów o  udzielanie świadczeń: 12 m-cy.


oferta, formularze

rozstrzygnięcie

znalezionych: 800 na 160 stronach
«     144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160     »